Przepustka do świata logistyki

W dziedzinie logistyki certyfikaty zawodowe są nadawane według standardów ustalonych przez międzynarodowe stowarzyszenia, takie jak APICS, ELA i SOLE, które aktywnie prowadzą kampanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji logistyków na całym świecie.


W dziedzinie logistyki certyfikaty zawodowe są nadawane według standardów ustalonych przez międzynarodowe stowarzyszenia, takie jak APICS, ELA i SOLE, które aktywnie prowadzą kampanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji logistyków na całym świecie.

Pierwsze z nich - APICS, a właściwie APICS-The Educational Society for Resource Management jest amerykańskim stowarzyszeniem zajmującym się kontrolą produkcji i zapasów, które zostało zainicjowane już w 1957 r. Stowarzyszenie to zrzesza ponad 60 tys. członków w 20 tys. firmach na całym świecie. APICS ma przyczyniać się do polepszenia jakości prowadzenia działalności gospodarczej poprzez promocję fachowej wiedzy dla przemysłu wytwórczego i usług w całym łańcuchu dostaw w takich obszarach, jak gospodarka materiałowa, usługi informatyczne, jakość oraz zakupy. Ponadto organizacja ta jest uznawana za wiodącego dostawcę wysokiej jakości programów, pomagających osiągnąć sukces nawet na najbardziej zmiennym rynku konkurencyjnym. Stowarzyszenie APICS zainicjowało i organizuje programy certyfikacyjne, tj. CPIM, CFPIM i CIRM, wynikające z jego założeń statutowych.

ELA-The European Logistics Association jest stowarzyszeniem skupiającym 30 narodowych organizacji z prawie całej Europy Centralnej i Zachodniej. Pod nią bezpośrednio podlega ECBL-The European Board for Certification in Logistics, która z kolei koordynuje i nadzoruje przebieg certyfikacji zawodowej logistyków w Europie oraz w Republice Południowej Afryki i na terytorium Hong-Kongu. ELA formułuje przede wszystkim Europejskie Standardy Edukacji Logistycznej i zachęca swoich członków do ich wdrażania. Procedura Kwalifikacji Zawodowej została stworzona po to, aby umożliwić akceptację powyższych standardów w całej Europie. Wszyscy kandydaci wyrażający chęć przystąpienia do procesu ceryfikacyjnego ELA muszą spełniać ściśle określone przez nią kryteria. Celem programu jest stworzenie możliwości uznawania kwalifikacji zawodowych pracowników w Europie, charakteryzującej się nasilającym się przepływem siły roboczej. Ostatecznie więc oznacza to, że posiadacz certyfikatu ELA z tytułem EJLog, ESLog lub EMLog wszędzie spełnia te same wysokie standardy, czyli tym samym posiada kompetencje fachowego logistyka pracującego w europejskim lub światowym łańcuchu dostaw.

SOLE-The International Society of Logistics to trzecia organizacja prowadząca programy certyfikacyjne.

Od 1966 r. (pierwotnie jako The Society of Logistics Engineers) stara się rozwijać i wspierać sztukę, naukę oraz edukację i zarządzanie w zakresie logistyki. Stowarzyszenie posiada ponad 100 swoich oddziałów w około 50 krajach na całym świecie i współpracuje z innymi stowarzyszeniami, aby zapewnić stałą wymianę myśli technologicznej. Dodatkowo jednostka ta sponsoruje Annual Logistics Conference and Exposition, która przyciąga ogromne rzesze fachowców z całego świata. Ostatecznie Komitet Edukacyjny SOLE poprzez swoich członków wspiera rozwój oraz zastosowanie kursów logistycznych i programów edukacyjnych i w związku z tym uformowała LEF-The Logistics Education Foundation. Fundacja ta ma za zadanie zachęcać, promować i zapewniać dalsze wykształcenie profesjonalnych logistyków, inżynierów, menedżerów, a także wykładowców.

W październiku 1972 r. SOLE zaadaptowała program ceryfikacyjny potwierdzający kwalifikacje i profesjonalną postawę logistyka w handlu, przemyśle, obronie, ogólnokrajowych oraz lokalnych agendach rządowych, a także w instytucjach akademickich i prywatnych. Kandydaci do tytułu C.P.L. są zobowiązani zaliczyć cztery egzaminy, odbywające się w dwugodzinnych sesjach jedna po drugiej w ciągu dnia. Ci, którzy z sukcesem przejdą proces certyfikacyjny, otrzymują tytuł C.P.L., czyli Certified Professional Logistician. Fakt godny uwagi - tytuł ten jest uważany często za ekwiwalent magistra w logistyce.

Całą procedurę administruje The Certified Professional Logistician Qualification Review Board (CPL-QRB). Dokumenty aplikacyjne na egzamin certyfikacyjny C.P.L. można uzyskać, pisząc pod adres: mailto:[email protected]

Na stronie internetowej SOLE można też znaleźć przykładowe zadania egzaminacyjne.

Programy certyfikacyjne w Polsce

W Polsce można przejść szkolenia według ustaleń światowych stowarzyszeń logistycznych, ale możliwości zdawania egzaminów w kraju są jeszcze dość ograniczone.

Zagadnienia podlegające sprawdzianowi na certyfikat CPL:

  1. Systems Management - Contents of systems and logistics.

  2. Systems Design and Development - Systems engineering.

  3. Acquisition and Production Support - Acquisition of logistics support

  4. Distribution and Customer Support - Physical supply and distribution
Logistyczne szkolenia, kursy i seminaria według standardów APICS prowadzi kilka firm. Niektóre mają prawo udzielania formalnej akredytacji Stowarzyszenia poprzez certyfikację w Zarządzaniu Produkcją i Zapasami (CPIM). Typowe kompletne szkolenie CPIM składa się z pięciu trzydniowych kursów, które odpowiadają poszczególnym egzaminom certyfikacyjnym. Zajęcia prowadzone są w języku polskim, przy wykorzystaniu oryginalnych materiałów APICS.

Każdy kurs trwa około 25 godzin lekcyjnych. Przykładowe oferowane kursy to:

  1. BSCM - Basics of Supply Chain Management (Podstawy Zarządzania Łańcuchem Dostaw)

  2. MPR - Master Planning of Resources (Nadrzędne Planowanie)

  3. DSP - Detailed Scheduling and Planning (Szczegółowe Planowanie i Harmonogramowanie)

  4. ECO - Execution and Control of Operations (Wykonanie i Kontrola Operacji)

  5. SRM - Strategic Management of Resources (Strategiczne Zarządzanie Zasobami).
APICS nie ma polskiego reprezentanta, a więc egzaminy są najczęściej przeprowadzane w Niemczech, Austrii i innych krajach.