Prześwietlanie internautów

Google Analytics to kolejna bezpłatna usługa Google'a, skierowana tym razem do webmasterów, którzy chcą mieć dokładne informacje o gościach swoich stron - oczywiście ze statystycznego punktu widzenia.


Google Analytics to kolejna bezpłatna usługa Google'a, skierowana tym razem do webmasterów, którzy chcą mieć dokładne informacje o gościach swoich stron - oczywiście ze statystycznego punktu widzenia.

Gdyby moskiewski matematyk Michaił Brin nie miał serdecznie dość przodującego ustroju radzieckiego i czarnosecinnego antysemityzmu pokutującego w Związku Radzieckim, pewnie światowy Internet wyglądałby dziś nieco inaczej. Szczęśliwie jednak zapakował żonę Eugenię i synów Sier-gieja i Samuela do samolotu, po czym w ramach którejś tam tury emigracyjnej opuścił w 1979 r. ojczyznę światowego proletariatu, by wkrótce wylądować w Stanach Zjednoczonych.

Siergiej (ur. w 1973 r.), absolwent szacownego Stanfordu, poznał w czasie studiów Larry'ego Page'a, z którym w 1997 r. opracował pierwszą wersję wyszukiwarki Google opartej na własnym algorytmie PageRank (nazwa algorytmu brzmi jak kalambur ze względu na nazwisko współtwórcy). Sukces nowatorskiego podejścia spowodował, że Google absolutnie zdominował ten segment światowej sieci i zaczął się konsekwentnie rozrastać, oferując internautom coraz to nowe usługi. Po wejściu na giełdę zarejestrowanej jeszcze w 1998 r. firmy Google Inc. wartość akcji w rękach każdego ze współzałożycieli przekracza już dzisiaj 12 mld dolarów, co jest całkiem niezłym wynikiem, jak na firmę oferującą głównie bezpłatne produkty i usługi, a zarabiającą w lwiej części na wszechobecnych dziś ogłoszeniach (Google AdSense).

Analytics dla każdego

Prześwietlanie internautów

Podstawowy widok webmasterski w Google Analytics - liczba gości analizowanej witryny.

Wśród kilkudziesięciu już produktów z nazwą Google w herbie największe bodaj emocje wśród webmasterów wzbudziła w tym roku usługa Google Analytics, której pierwowzorem był Urchin on Demand firmy Urchin Softwa-re zakupionej przez Google'a w kwietniu 2005 r., a która pojawiła się w pierwszej wersji beta w listopadzie ubiegłego roku, by 16 sierpnia 2006 zyskać ostatecznie oficjalny status.

Dostęp do usługi ma każdy, kto ma na to ochotę i jest w stanie zmierzyć się z anglojęzycznym serwisem. Aby zarejestrować statystyki dla własnych stron, trzeba uprzednio założyć ogólne konto w Google'u, a następnie można przystąpić do rejestrowania własnego profilu Google Analytics - www. google.com/analytics/. Serwis pozwala każdemu użytkownikowi zarejestrować do 50 odrębnych profili dla prowadzonych przez siebie serwisów internetowych.

Google śledzi informacje o gościach witryny na podstawie niewielkiego skryptu JavaScript, który jest generowany w trakcie zakładania profilu, i który należy skopiować i wstawić na badane strony - zalecane jest wstawienie go przed zamykającym znacznikiem ciała dokumentu (body):

<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/ javascript"></script> <script type="text/javascript">_uacct="UA-xxxxxx-1";urchinTracker();</script>

Prześwietlanie internautów

Geo Map Overlay ilustruje poglądowo geograficzny rozkład gości naszej witryny internetowej.

Znaki x są w rzeczywistości numerem przydzielanym danemu użytkownikowi, natomiast końcówka sygnatury jest kolejnym numerem jednego z profili użytkownika.

Po zaktywizowaniu profilu Google rozpoczyna śledzenie wejść, na opatrzone skryptem strony. Wyniki są generowane kilka razy w ciągu doby, tak więc można je sprawdzać nawet co kilka godzin. Po wejściu na stronę raportów mamy listę dostępnych profili - kliknięcie odsyłacza View Reports pozwala wejść na stronę raportów dla danego profilu.

Dla każdego coś miłego

Użytkownik ma do dyspozycji trzy widoki: osoby z kadry zarządzającej, pracownika marketingu oraz webmastera. Oczywiście dla przeciętnego użytkownika ten ostatni widok jest najistotniejszy, więc trzeba go wybrać na rozwijanej liście, aczkolwiek do wszystkich interesujących nas danych można się dostać z poziomu każdego widoku, a jedynie nieco odmiennie są one ułożone.

Domyślnie jest pokazywany czasowy zakres statystyk obejmujący 7 dni poprzedzających bieżący dzień. Możliwe jest jednak zaznaczenie dowolnego dnia w wyświetlonym kalendarzu, bieżącego tygodnia, całego miesiąca lub całego roku, a nawet wybranie zakresu dni. Wymaga to kliknięcia odpowiedniego pola, np. nazwy miesiąca czy numeru roku w kalendarzu. Automatycznie aktualizowane są wszelkie dane wyświetlone w głównym panelu statystyk.

Prześwietlanie internautów

Eksport danych rozdzielonych tabulatorem ułatwia późniejsze włączanie ich do baz danych.

Zakres podawanych informacji jest bardzo obszerny i konieczne jest dość dokładne prześledzenie, co ukazuje się po wybraniu poszczególnych opcji. Przykładowo, pierwsza pozycja w widoku webmastera, czyli Webmaster Over-view, pokazuje ogólną liczbę unikatowych wizyt (visits) i odsłon poszczególnych stron (page views), podział na gości nowych i powracających, zwięzłą mapkę ilustrującą graficznie koncentrację geograficzną osób odwiedzających serwis oraz główne domeny internetowe, z których przychodzą goście naszych stron.

Warto od razu zauważyć, że każdy wyświetlony zestaw da nych jest opatrzony informacją wyjaśniającą znaczenie zaprezentowanych informacji - tzw. Help Information. Opisy są po angielsku, ale być może doczeka my się w którymś momencie spolszczeń, co znacznie podniosłoby atrakcyjność serwisu dla Polaków.

Przydałaby się też uwzględnianie stron kodowych dokumentów w niektórych analizach, bo niekiedy pojawiają się dziwne "krzaki" spowodowane rozbieżnością kodowania polskich znaków w raportach Google Analytics i analizowanych stronach.