Przetargów szukaj w Internecie

Według danych zebranych przez Telefoniczną Agencję Informacyjną, w styczniu br. ogłoszonych zostało ponad 11 tys. przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy. Najpopularniejszym miejscem do ogłaszania przetargów jest Internet - umieszczono tam ponad połowę z nich.

Najwięcej ogłoszeń pochodziło z województw śląskiego (16,5%), mazowieckiego (14,7%) i małopolskiego (10,5%). Najmniej - z opolskiego (2,5%).

Najpopularniejszym miejscem zamieszczania informacji przetargowych był Internet, gdzie zamieszczono 6 549 ogłoszeń. Internet najczęściej wybierano do ogłoszenia przetargu w województwie małopolskim (13,7%), mazowieckim (13,4%) i śląskim (11,8%). Najrzadziej z pośrednictwa Internetu w informowaniu o przetargu korzystano w opolskim, świętokrzyskim (poniżej 3% ogłoszeń).

Pozostałe informacje przetargowe opublikowane zostały w prasie (2 460 - w 2 068 przypadkach wybrano prasę regionalną, a w 392 - prasę ogólnopolską), Biuletynie Zamówień Publicznych (2 290) oraz różnego rodzaju biuletynach regionalnych i branżowych. W stosunku do grudnia nastąpił 3-proc. spadek zainteresowania Internetem i prawie 5-proc. spadek zainteresowania prasą, jako miejscami publikacji przetargów. Natomiast o ponad 20% wzrosła liczba informacji przetargowych zamieszczonych w BZP.

Ponad 25% wszystkich ogłoszonych przetargów, podobnie jak w poprzednich miesiącach, dotyczyło branży budowlanej. Natomiast branży medycznej poświęconych było ponad 10% przetargów. 85% miało formę przetargów nieograniczonych. Ponad 62% przetargów dotyczyło zleceń na usługi bądź wykonanie. Pozostałe ogłoszenia przetargowe dotyczyły dostaw. W 67% ogłoszonych przetargach nie wymagano wnoszenia wadium.


Zobacz również