Przeterminowane zobowiązania


Jak sobie radzić?

Najlepsze rozwiązania stanowią prawidłowa organizacja procesu kontroli należności wewnątrz firmy oraz współpraca z podmiotami zajmującymi się zarządzaniem należnościami handlowymi, na które można przenieść część ryzyka, jak również skorzystać z know how takich firm. Chodzi tutaj przede wszystkim o towarzystwa ubezpieczeniowe oraz spółki faktoringowe, a także firmy windykacyjne i kancelarie prawne.

Oto etapy prawidłowej organizacji kontroli należności wewnątrz przedsiębiorstwa:

Stworzenie działu/zespołu zajmującego się kontrolą należności.

Ustalenie wewnętrznych procedur, na których podstawie wyznaczane są limity kredytowe dla kontrahentów (jasny proces decyzyjny, określone kroki w przypadku wystąpienia opóźnień, dzienne raportowanie i kontrola stanu należności z ich wiekowaniem, ustanawianie dodatkowych zabezpieczeń, takich jak hipoteka, cesja, weksel).

Roczna lub częstsza ocena kontrahentów na podstawie historii płatniczej i danych finansowych.

Natomiast nawiązanie współpracy z wyspecjalizowanym towarzystwem ubezpieczeniowym niesie dodatkowe korzyści:

Dostęp do szerokiej bazy danych. TU ubezpieczając wielu dostawców tego samego odbiorcy, znacznie szybciej może dostrzec niepokojące sygnały związane z sytuacją finansową danej firmy.

Monitoring portfela odbiorców.

Analiza finansowa firm jest dokonywana przez doświadczonych analityków znających problematykę branży.

Bezpieczeństwo - w przypadku niewypłacalności kontrahenta objętego ubezpieczeniem firma ma pewność, że nie straci swoich należności, ale zostaną one wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami polisy. TU będzie potem dochodziło tych należności od kontrahenta w ramach regresu.

Ubezpieczając swoje należności, szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa zyskują dużego sojusznika w postaci ubezpieczyciela, który dba o to, aby należności jego klientów były regulowane terminowo.

Oszczędności - w przypadku ubezpieczenia należności firmy nie muszą prowadzić własnej analizy finansowej odbiorców, powierzając ją specjalistom.

Arkadiusz Taraszkiewicz jest dyrektorem oceny ryzyka na region Europy Środkowo-Wschodniej w firmie Atradius.

Agnieszka Lutostańska jest starszym analitykiem w firmie Atradiius.