Przewodnik terrorystyczny

Na największe ryzyko związane z terroryzmem narażona pozostaje Kolumbia, zaś najbezpieczniej - choć tylko pod tym względem - jest w Korei Północnej.

Jak wynika z rankingu sporządzonego przez firmę World Markets Research Centre, Kolumbia i Izrael w latach 2003-2004 są państwami najbardziej narażonymi na ataki terrorystyczne, należą do przedziału "ekstremalnego ryzyka". Kolumbia zdobyła 94 punkty (na 100 możliwych), a Izrael - 86 punktów. Na trzecim miejscu znalazł się Pakistan (84 punkty), ale już w nieco bezpieczniejszym przedziale "wysokiego ryzyka". USA zajęły 4. pozycję wśród krajów zagrożonych terroryzmem, oceniono je na 82 punkty.

Ryzyko ataków terrorystycznych dotyczy również m. in. Filipin (80,5 pkt.), Afganistanu (80 pkt.), Indonezji (79 pkt.), Iraku (79 pkt.), Indii (78 pkt.), Sri Lanki (78 pkt.). Wśród krajów europejskich na największe niebezpieczeństwo ze strony terrorystów narażona jest Wielka Brytania (78 pkt.), Rosja (73 pkt.) i Hiszpania (68 pkt.).


Zobacz również