Przez WML do komórki

Dokonuje się kolejna rewolucja - Internet wkracza do telefonów. Warto wiedzieć jak działa to, co zmienia nasz telefon w sieciowy terminal. Warto również znać sposób na stworzenie własnej komórkowej witryny, zwłaszcza że nie jest to trudne zadanie. Nie można też zapomnieć o poznaniu wiadomości na temat elementów języka WML.


Dokonuje się kolejna rewolucja - Internet wkracza do telefonów. Warto wiedzieć jak działa to, co zmienia nasz telefon w sieciowy terminal. Warto również znać sposób na stworzenie własnej komórkowej witryny, zwłaszcza że nie jest to trudne zadanie. Nie można też zapomnieć o poznaniu wiadomości na temat elementów języka WML.

Strony oglądane w telefonach WAP to nie są te same dokumenty, które widzimy w przeglądarkach komputerów. Osoby nie mające kontaktu z WAP-em często spodziewają się, że na wyświetlaczu telefonu ujrzą uproszczoną wersję dobrze im znanych stron WWW. Niestety, tak nie jest, przynajmniej na razie. Po otwarciu wskazanego adresu może się pojawić obrazek podobny do tego na rysunku.

Jest to forma znacznie odbiegająca od obrazów znanych z komputerów. Internet oglądany z telefonu WAP wygląda inaczej, inny jest również język za pomocą którego powstają komórkowe witryny.

Bramki WAP

Przez WML do komórki
Ważnym pytaniem, na które należy znać odpowiedź przed poznaniem elementów języka WML, jest to: Jaką funkcję pełni bramka WAP? Nie jest to oprogramowanie dostępowe, instalowane na komputerze, do którego "wdzwaniamy" się z komórki do Internetu. To zostawmy operatorom sieci komórkowych.

Bramka WAP jest potrzebna do tego, aby przetłumaczyć informację otrzymaną z serwera na kod zrozumiały dla telefonów. Procedura komunikacji telefonu WAP z serwerem przebiega w uproszczeniu następująco: telefon wysyła żądanie do bramki, ta przekazuje je serwerowi, który w odpowiedzi wysyła żądane dane, bramka odbiera dane z serwera i po skompilowaniu przekazuje do telefonu. Obecność bramki wiąże się głównie z małą mocą obliczeniową telefonów. Adres bramki należy wpisać w odpowiednim miejscu, w opcjach ustawień telefonu, aby było możliwe wejście do sieci.

Talie i karty

Odwołując się z poziomu telefonu komórkowego do adresu internetowego, w odpowiedzi otrzymujemy dokument WML (Wireless Markup Language) nazywany talią. Zawartość dokumentu może pochodzić zarówno z pliku WML, jak i powstać jako efekt wykonania odpowiedniego skryptu. Talia zazwyczaj składa się z jednej karty lub wielu, z których tylko jedna jest widoczna w danej chwili na wyświetlaczu telefonu. To, co w danym momencie oglądamy, określamy mianem karty WML. Z punktu widzenia użytkownika sposób poruszania się między kartami danej talii i między kartami innych talii jest podobny. Oczywiście, różny będzie czas otrzymania odpowiedzi na wydane polecenie przejścia pod wskazany adres. Jeżeli poruszamy się w obrębie jednej, już załadowanej do aparatu talii, pokazanie zawartości wybranej karty następuje natychmiast. W przypadku gdy otwarcie lokalizacji wymaga nawiązania kontaktu z serwerem, trzeba trochę poczekać.

Karty, oprócz tekstu, mogą zawierać nieskomplikowaną grafikę, odnośniki, elementy formularzy, takie jak pola do wprowadzania danych czy listy opcji. Można również tworzyć proste tabele do porządkowania danych, a z komórki wysłać do skryptu na serwerze dane wprowadzone z klawiatury. Pozwala to na interakcję z aplikacją "po drugiej stronie". Elementy języka WML wykorzystuje się głównie do stworzenia szaty graficznej i obsługi podstawowych zdarzeń. Do wykonywania bardziej skomplikowanych zadań stworzono język skryptowy WMLScript. Przeprowadzenie operacji, których nie da się wykonać przy użyciu tych dwóch języków, należy zlecić aplikacjom działającym na serwerze. Mogą to być praktycznie wszystkie tego typu technologie - PHP, ASP, CGI i inne. Jak wygląda definicja talii w języku WML? Oto przykład.

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card id="karta-1" title="Pierwsza karta">

<p align="center">Idziesz dalej?<br/>

<a href="#karta-2">Skok do drugiej karty</a>

</p>

</card>

<card id="karta-2" title="Druga karta">

<p align="center">Teraz wracamy:<br/>

<a href="#karta-1">Skok do pierwszej karty</a>

</p>

</card>

</wml>

Przez WML do komórki

W talii są dwie karty, między którymi przechodzimy, wybierając opcję skoku pod wskazany za pomocą odnośnika adres. Wykonanie polecenia realizujemy naciskając odpowiedni przycisk telefonu. W tym przykładzie będzie to lewy przycisk, znajdujący się pod poleceniem LINK. W różnych terminalach WAP przykładowa strona będzie wyglądała inaczej. Inne mogą być również sposoby inicjacji zdarzeń i nazwy poleceń. Wszystko zależy od inwencji producenta. Najpierw więc trzeba się nauczyć obsługi telefonu, co nie jest trudne.

Przy tworzeniu talii trzeba również zwracać uwagę na wielkość liter. Wszystkie znaczniki należy pisać małymi literami.