Przybywa BIZ

PAIiIZ przyciągnął w I kwartale br. 17 zagranicznych projektów inwestycyjnych na kwotę ponad 0,57 mld euro. To wynik lepszy niż uzyskany w całym I półroczu ub. roku.

W pierwszym kwartale 2007 roku Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych doprowadziła do rozpoczęcia w Polsce 17 bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Łączna wartość tych projektów wyniesie 577 mln euro. Nowe inwestycje stworzą ponad 8 tysięcy nowych miejsc pracy.

Większość tych inwestycji zostanie ulokowana w województwie dolnośląskim. Wśród projektów dominował sektor elektroniczny. Ponad połowa inwestorów pochodzi z krajów spoza Unii Europejskiej, głównie ze Stanów Zjednoczonych oraz Japonii. Pojawiły się także inwestycje z Chin, w sektorze elektronicznym oraz poligraficznym. Podczas zorganizowanych przez PAIiIZ w ostatnim czasie konferencji poświęconych polsko-chińskiej współpracy gospodarczej, Chińczycy wyrażali zainteresowanie utworzeniem w Polsce parku przemysłowego dla swoich inwestycji.

Wynik osiągnięty przez PAIiIZ w pierwszym kwartale 2007 r. był lepszy od wyniku uzyskanego w całym pierwszym półroczu ubiegłego roku. Agencja doprowadziła wówczas do podjęcia decyzji o inwestycji w Polsce przez 12 inwestorów zagranicznych. Łączna wartość tych projektów wyniosła 198,18 mln euro, a liczba zadeklarowanych miejsc pracy - 5,5 tysiąca.