Przychody na rynku RFID przekroczą w tym roku miliard USD

Firma badawcza Gartner prognozuje, że przychody na rynku RFID osiągną 1,2 miliarda USD w 2008 r., co oznacza 31 proc. wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

Globalne przychody RFID w roku 2007 wyniosły 917,3 milionów USD i według szacunków Gartnera mają w roku 2012 osiągnąć wielkość 3,5 miliarda.

W najnowszym raporcie Gartnera, za kluczowy czynnik, który będzie napędzać rynek RFID uważa się konieczność zapewnienie zgodności z nowymi regulacjami prawnymi. Obecny wzrost jest natomiast wynikiem zainteresowania projektami ściślejszego zarządzania zasobami - w szczególności zarządzania inwentaryzacją ciągłą.

W chwili obecnej rynek RFID wchodzi w drugi etap zastosowań. Biznes przechodzi z fazy wdrożeń pilotowych do fazy eksploatacji produkcyjnej. Jednocześnie dużemu zainteresowaniu technologią RFID towarzyszy dzisiaj bardziej wyrobione podejście niż w przeszłości i ostrożność w ocenie szumnie reklamowanej technologii. Poszukiwana jest większa funkcjonalność i możliwość szybkiego zwrotu kosztów inwestycji.

Na początku tego miesiąca Ford zapowiedział umieszczanie metek RFID w furgonetkach i minibusach swojej produkcji, co ma umożliwić przyszłym użytkownikom takich pojazdów sprawdzanie czy wszystkie zamówione elementy są rzeczywiście zamontowane w samochodzie.