Przygotowania do 100G Ethernet

Standard 100-Gb/s Ethernet zostanie zatwierdzony prawdopodobnie najwcześniej za jakieś 3 lata. Już jednak teraz jego przygotowanie wychodzi już z fazy teoretycznych rozważań bo IEEE utworzyła ostatnio właśnie w tym celu komitet Higher Speed Study Group (HSSG). Niektórzy specjaliści mówią, że nie należy się zatrzymywać i należy rozważyć możliwości budowy sieci o wydajnościach terabitowych (Tb/s - 1000 Gb/s).

HSSG ma się zająć przygotowaniami do opracowania kolejnego standardu Ethernet. Na razie nie wiadomo jeszcze jaka będzie jego szybkość transmisji - rozważane są różne możliwości m.in. 40, 80, 100, 120, a może nawet 160 Gb/s. Mowa jest także o nowej architekturze interfejsów i okablowania, bo pod uwagę brane są możliwości 4, 5 lub 10 równoległych kanałów transmisyjnych o przepustowościach odpowiednio 25, 20 lub 10 Gb/s każda (w odniesieniu do ewentualnego standardu 100 Gb/s).

Wydaje się pewne, że będą to tylko łącza optyczne, bo tak szybka transmisja w okablowaniu miedzianym nie będzie raczej możliwa. Choć, nigdy do końca nie wiadomo. W czerwcu tego roku IEEE opublikowało specyfikację 10GBase-T (802.3an-2006) standard dla transmisji 10 Gb/s w skrętce miedzianej, co jeszcze kilka lat temu wydawało się fizycznie niemożliwe.

Obecnie nie ma jeszcze dużego zapotrzebowania na łącza klasy 100G, choć ze strony niektórych firm już pojawiają się sygnały, że agregacja łączy 10G Ethernet przestaje wystarczać. Nietrudno jednak przewidzieć systematyczny wzrost wymagań na przepustowość i to, że za kilka lat znajdzie się wystarczająca liczba potencjalnych klientów uzasadniająca uruchomienie produkcji sprzętu o wyższych niż obecnie szybkościach transmisji.