Przyjęcie euro a inwestycje w IT

Zdaniem analityków firmy Pierre Audoin Consultants przyjęcie europejskiej waluty w istotny sposób wpłynie na wzrost inwestycji w IT. Najwięcej zarobić mogą integratorzy oprogramowania i firmy konsultingowe. Wnioski te wynikają m.in. z obserwacji rynku słowackiego.

Z raportu opublikowanego w połowie października wynika, że w przypadku Słowacji plany wejścia do strefy euro wiązały się ze znacznym wzrostem inwestycji w IT. Największy wzrost wydatków na informatykę zaobserwowano w słowackim sektorze publicznym i finansowym. "Gdyby nie inwestycje związane z euro znacznie spadłaby liczba projektów informatycznych realizowanych w słowackim sektorze bankowości" - czytamy w raporcie. Z obserwacji analityków PAC wynika, że projekty związane z przystosowaniem różnego rodzaju oprogramowania do nowego systemu walutowego znalazły swoje odbicie m.in. w przychodach integratorów i firm doradczych. Słowacja zamierza przyjąć euro 1 stycznia 2009 roku. Będzie to pierwszy kraj Europy Środkowo-Wschodniej, który wejdzie do strefy euro.

Zdaniem analityków Pierre Audoin Consultants procesy związane z przyjęciem europejskiej waluty były w ostatnim czasie jednym z ważniejszych motorów wzrostu inwestycji w rozwiązania informatyczne na Słowacji. Według autorów raportu podobne tendencje rynkowe będą obserwowane również w innych krajach regionu, które zamierzają przyjąć europejską walutę. W wielu przypadkach konieczne okazuje się bowiem wprowadzenie zmian m.in. w systemach transakcyjnych. Według aktualnych informacji kolejnym krajem regionu w strefie euro będzie Litwa. Polska ma spełnić wymagania związane z przyjęciem nowej waluty w 2011 roku.

Warto podkreślić, że zdaniem autorów raportu załamanie na rynkach finansowych może, ale nie musi oznaczać spadku środków przeznaczanych na rozwój systemów IT, zwłaszcza w instytucjach finansowych. Nowe technologie mogą bowiem stanowić istotne narzędzie walki ze źródłami i skutkami obecnej sytuacji.

Czytaj także:

Analitycy: Globalny kryzys finansowy przyczyną zmian strategii inwestycji w IT

Dobre wyniki finansowe kolejnych firm branży IT

Konkurencyjność sektora IT: Polska w środku stawki