Przyspieszają Neostradę

Od 1 maja TP zwiększy szybkość obydwu wariantów Neostrady. Korzystającym dotychczas z usługi 128 Kb/s przepustowość zostanie zwiększona do 320 Kb/s, a wariant 512 KB/s zostanie przyspieszony do 640 Kb/s.

Pozostałe warunki świadczenia usług nie zmienią się, co oznacza, że nie wzrośnie ich cena. Mariusz Gaca, dyrektor pionu multimediów TP zapowiada spadek cen usług DSL o 7% co jest związane ze zwolnieniem dostępu do internetu z podatku VAT. Obniżka dotyczyć będzie klientów indywidualnych.

Wzrost przepustowości Neostrady obejmie nowych i dotychczasowych użytkowników tych usług. Wkrótce dowiemy się jak na nową ofertę TP zareagują konkurenci operatora.