Przyszłość m-commerce

Zdaniem brytyjskiej agencji MORI, znacznie więcej osób jest zainteresowanych możliwością dokonywania zakupów przez telefon komórkowy niż za pomocą komputerów osobistych.

8 razy więcej osób byłoby zainteresowanych korzystaniem z handlu bezprzewodowego (m-commerce) niż obecnie korzysta z tego typu usług za pomocą komputera - wynika z badań brytyjskiej agencji badania opinii publicznej MORI zrealizowanych na zlecenie firmy Nokia. Badaniami objęto 6 krajów z różnych kontynentów: Wielką Brytanię, Koreę Południową, Włochy, Stany Zjednoczone, Brazylię oraz Finlandię. Wyniki badań pozwalają przypuszczać, że dzięki rozwojowi m-commerce wzrosną przychody operatorów sieci komórkowych. Prawie 90% osób zainteresowanych m-commerce jest gotowych płacić dodatkowo za możliwość robienia zakupów przez telefon komórkowy. Badania ujawniły również, że posiadacze "komórek" postrzegają m-commerce jako usługę uzupełniającą dla zakupów na odległość poprzez Internet. Do handlu bezprzewodowego przekonują również możliwość uniknięcia kolejek oraz brak konieczności posiadania przy sobie gotówki.

Według MORI, w momencie premiery tego typu usług liczba klientów wykorzystujących m-commerce będzie w przybliżeniu równa liczbie użytkowników tych rozwiązań e-commerce, która już zdążyła zadomowić się na rynku. "Z badań jasno wynika, że klienci traktują m-commerce jako rozszerzenie usługi e-commerce. Dla wielu pomysł jest nowy, ale już dziś klienci pragną takie rozwiązania wykorzystywać. Daje nam to pewność, że potencjalny rynek jest tutaj bardzo duży" - twierdzi Reza Chady, dyrektor działu badań rynku z Nokia Networks. Optymistyczną ocenę wielkości rynku potwierdzają badania analityków z Jupiter MMXI. Według nich wartość przychodów z usług m-commerce tylko w Europie Zachodniej wzrośnie ze 116 mln euro w roku 2001 do 8,1 mld euro w 2005 r. Większość przychodów będzie jednak pochodzić nadal ze świadczenia podstawowych usług telefonicznych. Przewiduje się, że w 2005 r. w Europie będzie 300 mln użytkowników telefonów i 191 mln aktywnych subskrybentów usług świadczonych poprzez telefon.


Zobacz również