Przyszłość należy do omnibusów

IDC prognozuje, że do 2007 roku urządzenia zintegrowane zdominują rynek SHD (Inteligentne Urządzenia Naręczne) Europy Środkowo Wschodniej. Firmy i klienci indywidualni oczekują przede wszystkim dodatkowych rozwiązań użytkowych.

Rynek SHD w Europie Środkowej i Wschodniej (Chorwacja, Czechy, Węgry, Polska, Słowenia i Słowacja) wzrósł o ponad 50% w roku 2002, a w pierwszej połowie 2003 roku niemalże podwoił się. Z analizy IDC wynika, że popyt na urządzenia typu SHD (Smart Handheld Devices) rósł w tym czasie zarówno wśród klientów biznesowych jak i indywidualnych.

Według komentarza analityka IDC, osoby prywatne jak i przedsiębiorcy oczekują teraz przede wszystkim dodatkowych rozwiązań użytkowych. Powyższe tendencje mają odzwierciedlenie w różnej dynamice wzrostu dwóch podstawowych segmentów rynku SHD: urządzeń tradycyjnych (samodzielne PDA – Personal Digital Assistant) i urządzeń zintegrowanych (palmofony, palmtopy z zaawansowanymi funkcjami komunikacyjnym, etc.). Segment tradycyjnych urządzeń SHD ustabilizował się, podczas gdy segment urządzeń zintegrowanych charakteryzuje się szybkim wzrostem. W 2002 roku urządzenia typu NOKIA 7650 oraz NOKIA 9210i stanowiły 37% rynku zamówień na urządzenia SHD, a w drugiej połowie 2003 roku liczba ta podwoiła się.

Z ważniejszych przetasowań na rynkach Europy Środkowej, IDC wymienia fakt, że w I połowie 2003 roku Nokia zdołała przejąć ponad 50% rynku w Słowenii i ponad 40% w Czechach. Mimo że, Polska ma blisko czterokrotnie więcej ludności niż Czechy, to właśnie w Czechach sprzedaż urządzeń SHD stanowiła 33% sprzedaży w regionie w 2002 roku i ponad 38% w pierwszej połowie 2003 roku. Polska zajęła drugą pozycję, ze sprzedażą wynoszącą blisko 30% wszystkich sprzedanych w regionie urządzeń zarówno w 2002, jak i w pierwszej połowie 2003. Według IDC wynika to z faktu, że Czesi bardziej niż Polacy interesują się nowinkami technologicznymi i mają więcej pieniędzy.

IDC szacuje, że w 2007 roku urządzenia zintegrowane będą dominować na rynku, stanowiąc 85% sprzedaży. Z drugiej strony jednak również należy się spodziewać umiarkowanego wzrostu sprzedaży palmtopów i kolektorów danych.


Zobacz również