Przyszłość to kolorowe wydruki cyfrowe

Z ankiety przeprowadzonej przez firmę Xerox podczas targów Print 01 wynika, że przyszłość branży poligraficznej należy do cyfrowego druku kolorowego.

Firma Xerox przeprowadziła badania wśród osób odwiedzających największe tegoroczne targi branży poligraficznej Print 01, które odbyły się w pierwszej połowie września w Chicago. Celem badań było zebranie opinii specjalistów na temat zjawisk i trendów w branży poligraficznej, a wyniki ankiety wykazały, że większość przedstawicieli branży uważa cyfrowy druk kolorowy za kluczowy czynnik do sukcesu drukarni. Na pytanie, która z technologii zaprezentowanych na targach ma największe możliwości rozwoju w najbliższych 10 latach, 57% ankietowych odparło właśnie, że cyfrowy druk kolorowy, z czego 25% osób wskazało na druk danych zmiennych. Uczestnicy targów Print 01 wyrazili także opinie na temat stanu branży poligraficznej - 43% ankietowanych zgodziło się, że najważniejszą zmianą w branży w ciągu ostatnich 10 lat było wprowadzenie nowych technologii, a 45% stwierdziło, że zmianą tą było zwiększenie konkurencji, a niecałe 10% uznało, że zmniejszenie. W ankiecie wzięło udział ponad 150 osób: przedstawicieli drukarni komercyjnych i niskonakładowych oraz profesjonalnych punktów usługowych.

http://www.xerox.pl


Zobacz również