Przyszłość według kierowników

Klienci będą w 2002 r zagadnieniem priorytetowym dla kadry kierowniczej, a outsourcing pozostanie kluczowym punktem strategii wzrostu firm.

Według najnowszego raportu Accenture, 91% kadry kierowniczej zamierza w nadchodzącym roku skupić się głównie na obsłudze klienta i budowaniu lojalności klientów. Jest to ważne nie tylko ze względu na recesję gospodarczą, ale również jako element strategii przy ewentualnej poprawie sytuacji makroekonomicznej.

Kadra kierownicza badanych firm postrzega CRM jako istotny element w zarządzaniu firmą w 2002 r. Główny nacisk na narzędzia CRM zamierza położyć 38% ankietowanych, 26% zwróci baczną uwagę na rozwój nowych produktów, 17% na ERP, a 15% na zarządzanie łańcuchem dostaw.

"W 2002 roku firmy będą musiały poprawiać jakość relacji z klientami, zwłaszcza w branży elektronicznej i high-tech. Technologie CRM mogą okazać się w tym pomocne i managerowie zdają sobie z tego sprawę" - komentuje David B. Rich z Accenture.

W 2002 roku kadra kierownicza będzie nadal wykorzystywać możliwości jakie stwarza outsourcing. 27% respondentów będzie kontynuować zlecanie części usług firmom zewnętrznym, a 28% rozważy możliwość takiego działania, zaś 17% zamierza zacząć korzystać z usług outsourcingowych.

71% respondentów planuje unowocześnić lub skonsolidować struktury informatyczne w firmie. W przyszłorocznych budżetach przewidziane są wydatki raczej na modernizację posiadanego już zaplecza IT, niż na zakup nowego sprzętu czy oprogramowania.

W 2002 roku ponad połowa ankietowanych managerów nie zamierza zwalniać znaczącej liczby pracowników. 39% przewiduje redukcję najwyżej 5% zatrudnionych, a jedna piąta w ogóle nie będzie zwalniać pracowników w przyszłym roku. Co więcej, aż 62% firm chce zatrudnić w najbliższych miesiącach nowe osoby.

Na podstawie badania Accenture, przeprowadzonego na próbie 150 managerów z przedsiębiorstw z listy Fortune 1000.