Przywracanie wiarygodności

Prezesi 1000 największych amerykańskich korporacji muszą własnoręcznymi podpisami potwierdzić prawdziwość raportów finansowych swoich spółek.

Jest to bezprecedensowe polecenie amerykańskiego rządu. Na razie najpoważniejszy skandal finansowy został ujawniony przez AOL Time Warnera, który przyznał się do nieprawidłowego zaksięgowania 49 mln USD. Szefowie giganta medialnego przyznali, że w latach 2000 - 2002 AOL, który sprzedawał powierzchnię reklamową portali internetowych, księgował ich przychody jako własne.

Innym potentatem, który przyznał, że będzie musiał skorygować swój raport, był Bristol-Myers Squibb. Jak podaje Reuters, przed upływem terminu wyznaczonego przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oświadczenia podpisali prezesi 659 firm, 26 spółek poprosiło o przesunięcie terminu, a 10 podało, że różnice w roku obrachunkowym pozwalają im złożyć oświadczenia w późniejszym terminie. 247 spółek ma złożyć oświadczenia wkrótce.

Biały Dom nazwał podpisywanie oświadczeń "ważnym krokiem na drodze przywracania wiarygodności", jednak podpisy prezesów nie są żadną realną gwarancją uczciwości spółki, ponieważ trudno liczyć na to, że ktoś przyzna się do dużego skandalu księgowego.


Zobacz również