Python 3.0 udostępniony

Udostępniono nową wersję języka programowania Python, oznaczonego numerem 3.0. Wydanie to jest pierwszym, które nie posiada wstecznej kompatybilności ze starszymi edycjami.

Nowa wersja Pythona, oznaczona kodowo także jako 3000 oraz Py3K wnosi wiele usprawnień dla programistów. Po pierwsze: dokonano zmian w wyrażeniu print, które od tej pory jest funkcją i wymaga stosowania operatorów () (print()). Dzięki temu programiści dostali bardziej spójną składnię wyrażenia i większą elastyczność w jego stosowaniu.

Część funkcji została pozbawiona opcji zwracania list, w zamian za możliwość korzystania z widoków i iteratorów. Kolejną ważną zmianą jest wsparcie dla Unicode, co zaowocowało faktem, iż w ten sposób zakodowane dane nie są traktowane jako binaria. Dużo zmian znalazło się także w składni języka oraz bibliotece.

Więcej informacji: dokument What's New In Python 3.0 (w j. ang.).