QNAP NAS – optymalny dla małych i średnich firm

Firma QNAP posiada bogatą ofertę systemów NAS dla małych i średnich organizacji. Oprócz czysto technicznej wydajności rozwiązania te cechuje stale rozwijany układ elementów oraz technologie wspierające bezpieczeń¬stwo. Szczególnie pod kątem ataków typu ransomware.

Kluczem do osiągnięcia sukcesu we współczesnym biznesie jest znalezienie złotego środka pomiędzy rozwiązaniami optymalnymi kosztowo a rozwiązaniami efektywnymi pod względem funkcjonalnym. W przypadku firmy QNAP portfolio dostępnych urządzeń jest niezwykle szerokie. Znajdziemy tu urządzenia z serii TVS-x82T z interfejsem Thunderbolt, idealne do współpracy przy obróbce treści multimedialnych 4K, czy też NAS TS-x77 obsługiwane przez proce¬sor AMD Ryzen. Dla użytkowników ceniących sobie wydajność z najwyższej półki przygotowano serię TS-x73 (z czterordzeniowym procesorem AMD RX-421ND taktowanym do 3,4 GHz i dwoma gniazdami PCIe) oraz TS-x63XU, gotową na obsługę wirtualizacji.

Nie tylko wydajność – backup migawkowy z QNAP

Warstwa sprzętowa to jedno, jednak QNAP przykłada ogromną wagę także do systemu, który za¬rządza posiadanym zestawem NAS. OS o nazwie QTS, wyposażony został w nowoczesny interfejs użytkownika. Znacznie upraszcza on kontrolowanie pamięci masowej, ale też umożliwia wizualne zarządzanie migawkami, wyświetlając przydatne informacje. Co za tym idzie, ułatwia utrzymywanie nad nimi pełnej kontroli.

W pamięci masowej wszystkie woluminy i pule dyskowe zaprezentowane są w przejrzysty sposób. Administrator może bez problemu zidentyfikować typ każdego woluminu i jednostki LUN. W przypadku migawek rejestrowane i prezentowane są dokładne informacje o wszystkich wersjach migawek i czasie wykonania najnowszej z nich. Jest to szczególnie istotne, bowiem migawki są nieodzownym elementem zabezpieczeń danych serwera NAS i pozwalają chronić dane przed coraz powszechniejszym zagrożeniem ze strony oprogramowania ransomware.

System QTS został także wyposażony w funkcję o nazwie Hybrid Backup Sync. To rozwiązanie roz-wiązanie o szerokim zastosowaniu do łatwego tworzenia kopii zapasowych z serwera QNAP NAS do wielu lokalnych, zdalnych pamięci masowych i przestrzeni w chmurze. Hybrid Backup Sync może pomóc w zapobieganiu utracie danych w razie awarii systemu i sprzętu o znaczeniu krytycznym.

Dokumenty elektroniczne pod kontrolą

Istotną funkcją z punktu widzenia małych i śred¬nich firm jest łatwość zarządzania zgromadzonymi plikami oraz ich wyszukiwania czy kategoryzacji. Serwer QNAP, korzystający z narzędzia o nazwie File Station, może stanowić kompletne centrum danych wspomagające procesy przetwarzania danych, dzięki bogato wyposażonym aplikacjom do zarządzania kopiami zapasowymi i archiwizacją kopii, ich przechowywania, synchronizacji oraz tworzenia. Aplikacja ta zapewnia pełną obsługę instalowania zdalnych serwerów NAS i integracji usług chmurowych, a w najnowszej wersji umożliwia również dostęp do zawartości migawek i poszerzonego zakresu urządzeń zewnętrznych.

Wirtualny JBOD

Dla firm posiadających wiele jednostek NAS interesująca wydaje się także funkcja o nazwie VJBOD (wirtualny JBOD) – czyli technologia pozwalająca na zwiększenie przestrzeni dyskowej urządzenia QNAP NAS z wykorzystaniem nieużywanej przestrzeni dyskowej innych NAS-ów QNAP.

Podsumowanie

Systemy NAS od QNAP to rozwiązania wszechstronne, wyposażone w szereg funkcji zoptymalizowanych pod kątem środowisk typowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ich zalety nie ograniczają się tylko do walorów czysto technicznych. Ogromną siłą tych urządzeń są także technologie i narzędzia wdrożone w warstwie softwarowej, sprawdzone przez setki organizacji z całego świata.

QNAP NAS – optymalny dla małych i średnich firm