Quarkimedia 1.5


Interfejs

Quarkimedia 1.5

<b>Ucz się z interaktywnym przewodnikiem</b> QuarkImmedia jest sprzedawana z płytką CD, na której znajdziemy dokładny opis poszczególnych funkcji programu.

Jako Plug In (ściślej XTension) do QuarkXPress 4.02 Immedia wykorzystuje wszystkie okna dialogowe i palety, znane z programu XPress. Jednak efektywny interfejs programu opracowany na potrzeby DTP nie zawsze sprawdza się podczas produkcji interaktywnych prezentacji.

W niektórych sytuacjach działanie programu budzi zastrzeżenia i wydaje się wyjątkowo nieporęczne.

Na przykład, aby dodać obiekt do jednej z palet Immedia, należy zaznaczyć go i wpisać jego nazwę. Nie ma prostego przycisku czy choćby skrótu klawiaturowego, który pozwalałby dodawać obiekty do palet. Jest natomiast przycisk, którym usuwa się obiekt z palety. Tracimy przez to dużo czasu, próbując dodać prosty obiekt do dowolnej palety.

Immedia przechowuje akcje i inne pola wyboru w zakładkach z długimi listami danych. Początkowo może to być nieco uciążliwe. Z drugiej strony, cała "esencja" programu jest przechowywana w jednej palecie o rozsądnych rozmiarach. Dzięki czemu nie jest zasłonięta część robocza monitora.

Niedostatek intuicyjnych metod działania może powodować problemy, zwłaszcza gdy użytkownik będzie chciał wykorzystać w Immedia doświadczenia nabyte w pracy z Xpressem. Program może wydawać się uciążliwy dla wielu użytkowników, przyzwyczajonych do innych, bardziej intuicyjnych programów (edycja wideo, tworzenie stron WWW czy prezentacji).

Pomocy szukamy zwykle w dołączonym do programu podręczniku użytkownika. Niestety, twórcy Immedia nie wywiązali się należycie z tego zadania. "User Guide" nie wyjaśnia wielu podstawowych zasad pracy. Ogranicza się do opisu kolejnych narzędzi. Szczęśliwie na dostarczonej z programem płycie CD znajdziemy interaktywny przewodnik, który dokładnie opisuje poszczególne funkcje i ukazuje pełne możliwości programu. Aby jednak wykorzystać wszystkie możliwości Quark-Immedia należy poświęcić dużo czasu, wykonując różnorodne próby.

Podczas działania aplikacji zauważyliśmy dziwne nie wyjaśnione zachowanie programu. Jeżeli np. umieścimy kilka filmów na stronie, to w niektórych sytuacjach nie widać ich, mimo że nie zadawaliśmy im parametrów ukrycia. Kadrowane filmy mogą stwarzać kłopoty z nachodzącym na nie tekstem.

Zdaniem Macworlda

Jeżeli zależy nam na zamianie drukowanych dokumentów w ich interaktywne odpowiedniki, Immedia jest naprawdę doskonałym rozwiązaniem. Opanowanie wszystkich możliwości aplikacji pochłonie jednak sporo czasu.