RAD do Linuksa

Firma Borland wprowadziła kolejną wersję środowiska programistycznego RAD do Linuksa. Kylix 3 sprawia, że szybkie tworzenie aplikacji niezależnych od platformy, współpracujących z dowolnymi systemami baz danych i posługujących się bogatym graficznie interfejsem użytkownika, możliwe jest również z wykorzystaniem języka C++, a nie jak dotychczas - tylko Delphi (Object Pascala).

Kylix 3 stał się więc linuksowym odpowiednikiem zarówno Delphi 6, jak i C++Buildera 6 do Windows, a w połączeniu z jednym z tych środowisk stanowi system do tworzenia aplikacji wieloplatformowych (Windows/Linux) opartych na wybranym języku.

Kylix 3 posługuje się niezależną od platformy biblioteką CLX i wykorzystuje najnowsze technologie programistyczne, takie jak BizSnap, WebSnap i DataSnap, które umożliwiają tworzenie aplikacji/usług w standardzie Web Services, budowanie rozszerzeń serwerów WWW i ścisłą współpracę z bazami danych.

Oprócz słynnego kompilatora C++ z optymalizacją kodu, w środowisku Kylix 3 wprowadzono także obsługę wstawek asemblerowych z instrukcjami Pentium 4, przekształceń XSL do tłumaczenia XML na HTML, sterowniki dbExpress do Oracle9i oraz usprawnienia IDE, takie jak uzupełnianie kodu HTML czy widoki diagramów.

Informacje BSC Polska

http://www.borland.pl

tel. (22) 8641465

Cena Kylix 3 Enterprise - 1999 USD, Kylix 3 Professional - 299 USD, Kylix 3 Open Edition - bezpłatny do pobrania z Internetu


Zobacz również