RFID w centrach danych

Technologia RFID kojarzy się najczęściej z metkowaniem towarów w magazynach lub śledzeniem kontenerów w systemach łańcucha dostaw. Są to obszary, gdzie rzeczywiście technologia ta stosowana jest najdłużej. Dzisiaj jednak największy przyrost technologii RFID zauważyć można w obszarze zarządzania IT.

Według specjalistów Aberdeen Group, na pierwsze miejsce w kategorii wykorzystania metek RFID zaczynają wysuwać się zarządzanie zasobami IT, zwłaszcza tymi, których wartość jest wysoka, detronizując zarządzanie łańcuchem dostaw i inwentaryzacją.

Metki RFID na zasobach IT mają wiele wspólnego z takimi trochę egzotycznymi zastosowaniami RFID, jak monitoring weterynaryjny wyścigów konnych czy lekarski zawodów w chodzie.

W takich zastosowaniach celem stosowania RFID jest dostarczanie dokładnych i spójnych danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na podejmowanie bardziej trafnych decyzji. RFID ma tu stanowić gwarancję takiego punktualnego dostarczenia zintegrowanych danych. To "informacyjne" podejście do technologii RFID wyjaśnia wzrastające jej zastosowanie w zarządzaniu zasobami IT.

Zgubiona paleta towaru w łańcuchu dostaw to nie to samo, co wyniesienie z centrum danych informacji o klientach. W tym drugim wypadku taka strata naraża firmę na ryzyko utraty reputacji, w tym pierwszym "tylko" na straty finansowe.

RFID może w szerszym zakresie wspomagać firmy usługowe w spełnianiu wymogów SLA (Service Level Agreemets) podczas zarządzania zasobami IT dla jej klientów.

IBM już kilka pracuje nad aplikacją o nazwie Service Asset, która pozwala na śledzenie, w technologii RFID, zasobów IT - jak również wyposażenia biurowego, desktopów, drukarek - i integrację tych danych z innymi aplikacjami biznesowymi takimi jak rozbudowane narzędzia zarządzania zasobami z CA, IBM Tivoli i Microsoftu, które śledzą dodatkowe informacje, w rodzaju: jakie oprogramowanie rezyduje na dyskach twardych, jakie zestawy mikroukładów są w poszczególnych serwerach i jakie wersje systemów operacyjnych są używane.

Użytkownicy ciągle przemieszczają zasoby IT i chcą mieć na bieżąco wiedzę gdzie w danej chwili się one znajdują, zarówno z powodu wymogów prawnych jak i sprawnego przeprowadzania audytów finansowych.

Jeszcze rok temu nie było możliwości szerszego używania technologii RFID w IT. Jednak trzy kierunki najnowszych prac rozwojowych w zakresie tej technologii zapewniły lepsze jej dostosowanie do środowiska IT. Pierwszy z nich to miniaturyzacja metek RFID - mogą one być teraz umieszczane nawet w pigułkach i połykane w celach medycznych. Drugi to transmisja sygnałów radiowych, która teraz może mieć miejsce również w środowiskach metalowych, takich jak centra danych. We wcześniejszych rozwiązaniach metale odbijały sygnały radiowe, zakłócając je. Trzeci kierunek zapewnił najnowszym metkom możliwość nadawania sygnału z odległości 30 metrów od czytnika, co ułatwia rozmieszczanie czytników i zapewnia większą dokładność odczytu metek. Firmy przodujące w takich zaawansowanych rozwiązaniach to Alien Technology i Omni ID.

Dla środowisk IT takie zawansowanie technologiczne oznacza możliwość umieszczania metek RFID wewnątrz stelaży serwerowych czy dyskowych lub na indywidualnych kasetach serwera czy dyskach, a metki te mogą być sczytywane bez wyciągania urządzeń ze stelaży.


Zobacz również