Rada Europy będzie walczyć

Rada Europy zatwierdziła projekt ustawy, mającej ułatwić skuteczną walkę z przestępczością internetową.

Rada Europy (RE) wraz z USA, Kanadą i Japonią zatwierdziła projekt ustawy, mającej ułatwić skuteczną walkę z przestępstwami dokonywanymi za pośrednictwem Internetu. Konwencja zaakceptowana przez 41 członków RE obejmuje takie zagadnienia, jak ochrona praw autorskich, ochrona bezpieczeństwa operacji finansowych przeprowadzanych online, walka z pornografią dziecięcą oraz z komputerowymi włamywaczami.

Przedstawiciele RE obiecują, że finalna wersja konwencji ujrzy światło dzienne we wrześniu br. Wtedy też planowane jest ratyfikowanie jej przez wszystkie kraje należące do Rady Europy, a także przez USA, Kanadę i Japonię. Po podpisaniu przez kraje członkowskie RE konwencja stanie się pierwszym międzynarodowym dokumentem, mającym na celu uregulowanie kwestii przestępczości internetowej.

Tekst wstępnej wersji konwencji ma zostać udostępniony opinii publicznej już w przyszłym tygodniu.