Radiowe sieci

Firma Formus zainwestuje ponad 100 mln zł w rozwój bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych w naszym kraju.

Firma Formus Polska - operator szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej, oferujący szybki dostęp do Internetu oraz transmisję danych, specjalizujący się głównie w technologiach bezprzewodowych (tzw. BWA - Broadband Wireless Access) -oświadczyła, iż przeznaczy 26,5 mln USD na dalszy rozwój tego typu usług w naszym kraju.

"Przyznane fundusze będą stymulować dalszy rozwój spółki, odpowiadając tym samym na rosnące zapotrzebowanie na szybkie łącza telekomunikacyjne i zwyżkujący popyt na usługi szerokopasmowego dostępu do sieci. Pod koniec pierwszego kwartału planujemy prowadzenie działalności w 11 głównych miastach, a w następnych dziewięciu miesiącach 2000 r. zamierzamy zaistnieć na innych obszarach Polski" - powiedział Maciej Mulewicz, prezes Zarządu i dyrektor generalny Formus Polska.

Więcej informacji: www.formus.pl