Ranking bogactwa

Według najnowszych szacunków Banku Światowego, najbogatsi na świecie są mieszkańcy Norwegii.

Najbogatszym krajem świata jest Norwegia - przychód na głowę mieszkańca wynosił tam w 2002 roku 37 tys. USD. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone - 35 tys. USD, a na trzecim ex aequo Hong Kong, Niemcy i Japonia - po circa 27 tys. USD. Nieco gorszy wynik miał Singapur - 23 tys USD, Izrael - 19,5 tys USD (dane z 2001 roku) i Korea Południowa (17 tys. USD).

Wysokie miejsce zajęły Czechy - PKB per capita wyniósł tu w ubiegłym roku 15 tys. USD, o 1 tys. USD więcej niż na Węgrzech, zaś w Polsce wg szacunków Banku Światowego przychód na głowę jednego mieszkańca wynosił 10 tys. USD.

Najbiedniejszymi krajami rozwijającymi się są Indie i Pakistan - odpowiednio 2570 USD i 1940 USD PKB na jednego mieszkańca w 2002 roku.

Bank Światowy obliczał wskaźnik PKB per capita z uwzględnieniem czynnika parytetu siły nabywczej, który bierze pod uwagę zmienne kursy walut.


Zobacz również