Ranking konkurencyjności

Amerykańska gospodarka jest najbardziej konkurencyjna na świecie. Polska uplasowała się w „górnej strefie stanów niskich” – na 80 ujętych w rankingu państw byliśmy pod względem konkurencyjności 51. gospodarką.

Wynika tak z ostatniego raportu „Global Competitiveness Report”, ogłoszonego przez World Economic Forum. Raport zawiera indeks konkurencyjności 80 światowych gospodarek - krajów rozwiniętych i rozwijających się.

Indeks został utworzony z uwzględnieniem czynników wpływającą na gospodarkę krajów w perspektywie najbliższych 5 do 8 lat, takich jak technologia, instytucje publiczne i warunki makroekonomiczne.

Dobre wyniki w dziedzinie technologii, a zwłaszcza badań i rozwoju, rozwinięta współpraca pomiędzy placówkami uniwersyteckimi a biznesem pozwoliły USA na zdobycie pierwszego miejsca. Na miejscu drugim znalazła się Finlandia, na trzecim Tajwan, kolejne pozycje zajęły Singapur, Szwecja, Szwajcaria, Australia, Kanada i Norwegia. Polska zajęła 51. miejsce, za Czechami (40), ale przed Rosją (64).