Ranking krajów najbardziej rozwiniętych technologicznie

Najnowsze wyniki badania The Connectivity Scorecard, mierzącego skalę wykorzystania najnowszych technologii w poszczególnych państw świata, wskazują, że w czołówce państw znajdują się pod tym względem Stany Zjednoczone oraz państwa skandynawskie.

System The Connectivity Scorecard został stworzony przez profesora Leonarda Wavermana z Londyńskiej Szkoły Biznesu. Określa on poziom wykorzystania najnowszych technologii w 50 krajach z całego świata. Przeprowadzone właśnie badanie pokazało, że nawet w państwach zajmujących czołowe miejsca w rankingu, istnieje jeszcze sporo obszarów, w których znalazłyby zastosowanie najnowsze technologie. Główny nacisk został położony na zbadanie wykorzystywanej przez państwa infrastruktury. Jednak pod uwagę była brana również otwartość poszczególnych krajów na wdrażanie najnowocześniejszych rozwiązań.

Wśród krajów rozwiniętych na ostatnich miejscach w zestawieniu znalazły się kraje z Europy środkowej i południowej: Włochy, Hiszpania, Grecja oraz Polska. Na jego szczycie uplasowała się natomiast Malezja, w której wykorzystanie najnowszych technologii jest równomiernie rozłożone pomiędzy sektorami publicznym i prywatnym. Zostało to osiągnięte dzięki intensywnym inwestycjom w infrastrukturę, które miały miejsce w ciągu ostatniego roku.

Poszczególne państwa były oceniane w skali 1-10, a ich klasyfikacja przedstawia się następująco:

W dziedzinie innowacyjności:

Stany Zjednoczone: 7,71

Szwecja: 7,47

Dania: 7,18

Holandia: 6,75

Norwegia: 6,51

W dziedzinie efektywności:

Malezja: 7,07

Turcja 6,71

Chile: 6,59

Południowa Afryka: 5,76

Meksyk: 5,39