Ranking wolności ekonomicznej

W Hong Kongu panuje największa wolność ekonomiczna na świecie, zaś najgorzej pod tym względem jest w Kongo i Birmie. Polska znalazła się na 77. miejscu w stawce 123 krajów.

Kanadyjski Fraser Institute opracowuje indeks Wolności Ekonomicznej, pokazujący w jakim stopniu polityka poszczególnych państw zapewnia wolność gospodarczą, w tym umożliwia wybór, konkurencję i respektuje prawo własności. W tegorocznej edycji Hong Kong okazał się krajem największej wolności ekonomicznej wśród 123 badanych. Według Fraser Institute wolność ekonomiczna jest ściśle związana z wskaźnikiem rozwoju społecznego mierzonego przez ONZ.

W skali od 0 do 10 punktów Hong Kong zdobył za 2001 rok 8,4 punktu, na drugim miejscu znalazł się Singapur, na trzecim USA, na kolejnych Wielka Brytania i Australia (wszystkie państwa zdobyły ponad 8 punktów). Spośród państw Europy Środkowo – Wschodniej na 16. miejscu znalazła się Estonia, na 35. Węgry, na 39. - Czechy, 51. - Łotwa, 73. – Słowenia. Polska znalazła się dopiero na 77. pozycji, zdobywając 6 punktów. Listę spośród państw naszego regionu zamykają m.in. Rosja – 112. miejsce i 5 punktów, Rumunia – 116. miejsce i Ukraina – 117 miejsce. Na ostatnich miejscach zaś znalazły się Zimbabwe, Kongo i Birma.


Zobacz również