Raport IDC: e-biznes nadal się rozwija

Według analizy przeprowadzonej przez IDC - Internet i elektroniczny biznes będą nadal dynamicznie się rozwijać.

Internet i elektroniczny biznes będą nadal dynamicznie się rozwijać. Takie są wyniki analizy przeprowadzonej przez IDC wśród ponad 20 tys. respondentów (głównie menedżerów) z 27 krajów świata. Państwa te skupiają 95% zasobów nowych technologii ludzkości - cieszy, że jest wśród nich także Polska.

Według raportu "eWorld 2001" internetowy handel zostanie zdominowany przez usługi dla firm (B2B). Jego wartość wzrośnie do 2005 r. aż 17 razy do wysokości 4,319 bln USD. Wartość rynku dla konsumentów indywidualnych (B2C) wzrośnie 10 razy, osiągając wartość 706 mld USD. W tym roku ma się też podwoić liczba firm starej gospodarki, które rozpoczną sprzedaż przez Internet. Liczba dokonujących zakupy online w domu w ciągu najbliższych 4 lat ma się potroić.

Ponad połowa firm na świecie ma już witrynę WWW. Oznacza to, że ponad 50% przedsiębiorstw zaczyna działać globalnie. 95% witryn firmowych zawiera informacje o produktach oferowanych przez firmę. Pogłębione informacje dla zarejestrowanych użytkowników oferuje 48% witryn, zaś 28% posiada co najmniej dwie wersje językowe. W roku 2005 język angielski nadal ma dominować jako język sieci. Drugim co do popularności językiem Internetu będzie chiński. Ma w nim być zapisane 15% tekstów. Po ok. 10% będą miały japoński i hiszpański, stosowany najczęściej w USA jako drugi język witryn, po kilka procent niemiecki, francuski i włoski. Kolejnych co do popularności 30 języków (wśród nich również polski) pojawi się na 15% stron WWW. Jednocześnie światowa sieć coraz bardziej uniezależnia się od Ameryki. W roku 2000 liczba witryn spoza USA przekroczyła liczbę witryn amerykańskich i udział procentowy tych ostatnich będzie gwałtownie malał. Na działalność online firmy na całym świecie wydadzą w tym roku łącznie 700 mld USD. Wydatki na reklamę w Internecie w latach 1997-2000 wyniosły 560 mld USD. W latach 2001-2004 mają wzrosnąć aż do 2,2 bln USD.

W roku 2000 na świecie było 118 mln sieci firmowych (intranetów), w 2001 r. przybędzie ich kolejne 76 mln, a w 2005 r. ma być ich już 390 mln. Obecnie dostęp do intranetów ma 56% pracowników brytyjskich, 55% amerykańskich, 42% francuskich, 39% japońskich i 37% niemieckich. Według autorów raportu kluczowymi aplikacjami internetowymi staną się programy, umożliwiające pracę grupową nad jednym projektem czy dokumentem przez sieć oraz zarządzanie zawartością witryn (Collaboration and Content Management). Dochody tego sektora wyniosły w 2000 r. 4,8 mld USD, a w roku 2004 mają wynieść 34,6 mld USD.

Więcej informacji: www.idc.com/eworld2001


Zobacz również