Raport IPO: Ranking tegorocznych debiutów giełdowych i domów maklerskich


Struktura debiutów

W pierwszej połowie 2007 debiutowały nader różne spółki - od takich, których oferta nie przekroczyła 7 mln zł, po podmioty pozyskujące wielomiliardowy kapitał równolegle na kilku rynkach. Wywodzą się ze wszystkich możliwych branż - od sektora spożywczego, przez sektor budowlany, elektroniczny czy chemiczny, skończywszy na spółkach informatycznych i finansowych. Tabela 1 stanowi zestawienie dotychczasowych debiutów w 2007 r.

Raport IPO: Ranking tegorocznych debiutów giełdowych i domów maklerskich

Tabela 2. Debiuty w I połowie 2007 r. w podziale na branże

Ich struktura z podziałem na branże przedstawiona została w tabeli 2.

Analizując strukturę debiutów wg branż, można spostrzec wyraźną dominację spółek z branży budowlanej i nieruchomości w zakresie wielkości emisji. Do tej pory zadebiutowało aż 5 spółek z sektora nieruchomości (w 2006 żadna) oraz jedna spółka z branży budowlanej (w zeszłym roku także jedna). Boom w budownictwie, rosnące ceny mieszkań oraz spadające stopy kapitalizacji nieruchomości biurowych i komercyjnych przekładają się na wzmożone zainteresowanie spółek pozyskaniem kapitału na działalność w tym segmencie. Na wielkość przeprowadzonych ofert w branży nieruchomości mocno wpłynęła ogromna emisja Immoeast. Obserwujemy również aktywność spółek z sektora finansowego na rynku pierwotnym - cztery spółki zaoferowały akcje o wartości 386 mln zł. Podobnie jak w zeszłym roku, licznie debiutują na parkiecie spółki informatyczne, pozyskując jednak stosunkowo niewiele kapitału ze względu na charakter branży. Giełda zasilana jest także regular-nie w spółki z branży spożywczej - one też pozyskały niewiele kapitału, bo 89.4 mln zł przy całkowitej wartości ofert na poziomie 107 mln zł. Warto zwrócić uwagę na znaczny spadek debiutantów z branży handlowej - w 2006 r. było ich aż dwunastu, w pierwszej połowie 2007 - tylko jeden (wykres 2).

Wśród ofert publicznych ponownie przeważają w ujęciu ilościowym emisje małe - 17 z 30 debiutów stanowiły oferty do 50 mln zł, w tym cztery debiuty-przeprowadzki z CeTO nie wiązały się z jakąkolwiek publiczną ofertą akcji (Hawe, Orzeł, Rafamet oraz Karen Notebook). Miało miejsce siedem emisji średniej wielkości, pomiędzy 50 a 150 mln zł. Należy zauważyć, że IPO powyżej 150 mln zł było już w tym roku więcej niż przez cały 2006 r. Stało się tak za sprawą dużych emisji spółek z branży nieruchomości i budowlanej. Skarb Państwa nadal pozostaje bierny i nie przeprowadził żadnej prywatyzacji za pośrednictwem rynku kapitałowego (wykres 3).

W pierwszym półroczu debiuty rozkładały się relatywnie równomiernie, w porównaniu do zeszłego roku, kiedy to w pierwszych trzech miesiącach nie zadebiutowała żadna spółka. Już w styczniu zadebiutowało 5 spółek. W marcu mieliśmy do czynienia z przejściowym, nieznacznym spadkiem aktywności (3 debiuty). Od tego czasu obserwujemy trend wzrostowy - w czerwcu zadebiutowało aż 10 spółek.

Ranking debiutów giełdowych

Raport IPO: Ranking tegorocznych debiutów giełdowych i domów maklerskich

Tabela 3. Wielkość debiutów w I połowie 2007 r.

Rynek pierwotny również w pierwszej połowie 2007 r. obfitował w mocno zróżnicowane debiuty. Tradycyjnie zaprezentujemy, który z nich był 1. największy, 2. najtańszy, 3. najatrakcyjniejszy oraz 4. najbardziej znaczący dla spółki.

1. Największy debiut

W tej kategorii prezentujemy debiuty, których wartość ze względu na wielkość emisji brutto, czyli sumę wartości akcji nowych emisji i oferowanych do sprzedaży przez dotychczasowych akcjonariuszy, była największa (tabela 3).

Raport IPO: Ranking tegorocznych debiutów giełdowych i domów maklerskich

Tabela 4. Podział debiutów w I połowie 2007 r. wg kosztów emisji nowych akcji

Największymi debiutantami okazały się firmy związane z rynkiem nieruchomości. Immoeast pozyskało z giełdy aż 10 mld zł. Spółka chce kontynuować ekspansję na rynkach nieruchomości w Europie Wschodniej i powiększyć swój portfel inwestycyjny do 12 mld euro. Drugie miejsce zajęła deweloperska firma Leszka Czarneckiego, LC Corp, która przeprowadziła emisję na ponad 1 mld zł. Na trzecim miejscu zaś znalazła się znana spółka deweloperska J.W. Construction, która zadebiutowała 4 czerwca 2007 i pozyskała z giełdy prawie 800 mln zł. Co ciekawe, te debiuty również sklasyfikowały się w pewien ranking. Firma Immoeast zajmuje się działalnością w całym sektorze nieruchomości, od biur, poprzez powierzchnię handlową, aż do mieszkań, z kolei LC Corp i J.W. Construction specjalizują się prze-de wszystkim w budowaniu mieszkań, a piąty Warimpex w budowie hoteli i biurowców. Należy też podkreślić, że suma środków pozyskanych przez pierwsze trzy debiuty jest większa niż wszystkich pozostałych debiutów razem wziętych.

2. Najtańszy debiut

Najtańszym debiutem jest najczęściej debiut największy, z uwagi na rozłożenie się kosztów emisji, które zawierają w istotnej części komponenty relatywnie stałe. W stosunku do poprzedniego rankingu za 2006 r. postanowiliśmy zmienić kryterium wyboru. Najtańszym debiutem będzie teraz emisja o najniższej relacji kosztów do wartości emisji nowych akcji, a nie jak w zeszłym roku do wartości całego debiutu. Jest to spowodowane chęcią porównania prawdziwych kosztów wejścia na giełdę, a nie sprzedaży swoich akcji na rynku (tabela 4).

Raport IPO: Ranking tegorocznych debiutów giełdowych i domów maklerskich

Tabela 6. Stosunek pozyskanego nowego kapitału netto do sumy bilansowej sprzed debiutu

Niestety, z uwagi na brak danych dotyczących kosztów niektórych debiutów, nie byliśmy w stanie w rankingu uwzględnić emisji Immoeast, LC Corp, Orco Property Group oraz Warimpex. Najtańszy spośród pozostałych debiutów wg kosztów emisji brutto przypadł GF Premium, którego koszty emisji wyniosły jedynie 1,77% (prawie dziesięciokrotnie mniej niż spółki B3System). Można się jednak domyślać, że prawdziwie najtańszym debiu-tem był Immoeast, z uwagi jednak na brak danych nie możemy porównywać wyników. Drugie miejsce zajął producent stolarki budowlanej firma Budvar Centrum (koszty na poziomie 2,1%), a trzecie spółka z branży finansowej Noble Bank (2,29%). W tym roku decydującym kryterium były koszty emisji do emisji nowych akcji, jednakże biorąc pod uwagę kryterium wartości całej emisji, wygrani są tacy sami - różnią się jedynie miejscami na podium.

Koszty emisji w poszczególnych przedziałach wartości emisji kształtowały się podobnie jak w zeszłym roku. Najwyższy procentowo koszt był w najniższym przedziale wielkości emisji - do 50 mln i wyniósł 6,67% (średnia kosztów z danego przedziału ważona poszczególną wielkością emisji), koszt ten spadał wraz ze wzrostem wartości debiutu - w przedziale 50 - 150 mln zł wyniósł 5,20%, a w przedziale 250 - 350 mln był na poziomie 4,59%. Jak zostało wspomniane wyżej, z braku danych nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić kosztów największych debiutów, jednakże prawdopodobnie byłyby one najniższe w ujęciu procentowym.