Raport Kryształy Symetrii już 21 czerwca

21 czerwca ukażą się "Kryształy Symetrii" - raport na temat użyteczności stron internetowych banków w Polsce. Autorem badania jest agencja e-biznes Symetria. Patronat medialny nad wydarzeniem objął m.in. PC World.

Kryształy Symetrii są cyklicznymi, profesjonalnymi badaniami użyteczności czołowych serwisów polskiego Internetu. Głównym celem zaprezentowanych w raporcie badań jest wskazanie dobrych praktyk pokazujących, jak można ułatwiać użytkownikom poruszanie się po serwisie oraz zidentyfikowanie błędów, których należy unikać.

W I edycji badania Kryształy Symetrii autorzy postanowili sprawdzić na ile użyteczne są strony internetowe największych banków w Polsce. Wszystkim ocenionym serwisom przyznane zostaną "Kryształy Symetrii". Wyróżnienie to pojawi się w trzech głównych obszarach badania:

  • efekt - informuje czy użytkownikowi udało zrealizować się zamierzone cele
  • satysfakcja - odczucia użytkownika wyrażone poprzez ocenę trudności zadania
  • wydajność - czas potrzebny użytkownikowi na realizację w/w celów

Badanie "Kryształy Symetrii" przeprowadzone zostało na próbie 2000 użytkowników, którzy wykonali różne zadania na stronach wytypowanych banków. Otrzymane wyniki dadzą odpowiedź, na których stronach udaje się w pełni zrealizować poszczególne zadania, z jakim wiąże się to czasem oraz które z funkcjonalności i rozwiązań są najbardziej skuteczne i godne zastosowania.

Wyniki badania pojawią się 21 czerwca na stronie symetria.pl.