Raport: Stawiamy na outsourcing i redukcję kosztów IT

Jak wynika z badań firmy BCS, spowolnienie gospodarcze najbardziej dotknęło firmy z sektora spedycyjnego i logistycznego. W tym okresie firmy stawiają na optymalizację systemów IT w oparciu o outsourcing i redukcję kosztów funkcjonowania.

Badania przeprowadzone na firmach z sektorów handlu i dystrybucji, transportu, spedycji i logistyki oraz produkcji i magazynowania, pokazują, że choć w sektorze handlu i dystrybucji nie ma znaczących oznak spowolnienia gospodarczego to wszystkie badane firmy planują działania prewencyjne związane z modernizacją infrastruktury IT.

Do działań tych należą do nich m.in. przejście na outsourcing usług serwisowych i aplikacji, inwestowanie w urządzenia i systemy bezobsługowe z minimalnym kosztem zarządzania, ujednolicenie aplikacji, czy przechodzenie na aplikacje typu freeware.

Jak wynika z badań BCS, większość firm z sektora transportu i logistyki odczuwa od początku roku mocny spadek obrotów. Badane firmy planują w związku z tym optymalizację struktur IT ze szczególnym uwzględnieniem systemów controlingowych w celu poprawienia efektywności procesów logistycznych. Jednocześnie dwie trzecie badanych firm planuje większe wykorzystanie globalnych, korporacyjnych rozwiązań IT kosztem lokalnych systemów.

Wśród badanych firm z sektora produkcyjnego w najmocniejszym stopniu spowolnienie gospodarcze odczuwa branża motoryzacyjna, co pośrednio jest wynikiem spadku produkcji aut i mniejszego zapotrzebowania na części. Z kolei branża RTV nie odczuwa większych skutków spowolnienia. W branży tej widoczne jest coraz częstsze przenoszenie fabryk i technologii z Europy Zachodniej i kontynuacja planowanych inwestycji. Najlepsze wyniki wykazuje branża żywnościowa, co jest wynikiem rosnącego eksportu i spadku importu żywności.

Źródło: BCS Polska