Raport: centra usługowe w Polsce

Biuro badawczo-analityczne DiS przedstawiło raport obrazujący rozwój centrów usług w Polsce. Wynika z niego, że w Polsce działa aktualnie ponad 200 centrów zajmujących się świadczeniem usług opartych na zaawansowanych technikach informatycznych. Największymi polskimi centrami usług są Arvato/Bertelsmann, PKP Informatyka i Centrum Oprogramowania Motoroli.

Największe centra usług w Polsce

Największe centra usług w Polsce

Spośród 100 największych centrów, 30 liczy sobie nie więcej niż trzy lata. Natomiast najstarsze z nich - górniczy COIG oraz Centrum Rozliczeniowe Poczty Polskiej w Bydgoszczy - działają od 1957 r. i obchodzą w tym roku pół wieku działalności. Wśród 100 największych centrów usług aż 54 stanowią jednak, stosunkowo nowe centra firm zagranicznych. Reszta to centra krajowych firm o wieloletniej tradycji. Lata 2005-06 były w Polsce okresem intensywnego rozwoju centrów usługowych. Utworzone w tym okresie firmy zatrudniają na tyle dużo osób, że ponad 30 z nich znalazło się w grupie największych 100 tego typu podmiotów działających w Polsce.

Miejsca powstawania centrów usług w Polsce

Miejsca powstawania centrów usług w Polsce

Najczęściej występują specjalizacje związane z informatyką (71 centrów), następnie usługami księgowymi (38). Świadczą też jednak usługi związane z prowadzeniem rozliczeń kadrowo-płacowych (20), prowadzą działy obsługi telefonicznej, samodzielnego telemarketingu czy pomocy technicznej. Blisko 20 centrów usług zajmuje się działalnością badawczo-rozwojową, zarówno w dziedzinie informatyki, jak i technik bardziej tradycyjnych (przemysł maszynowy, elektronika). Wśród 71 centrów, które specjalizują się w informatyce, ponad połowa zajmuje się przetwarzaniem danych, blisko połowa masową korespondencją, a co najmniej 16 rozwojem oprogramowania.

Jak wynika z badań DiS najwięcej centrów usług mieści się w dużych miastach - Warszawa, Kraków i Wrocław. Zatrudniają one średnio 170 osób. W przyszłości należy się jednak spodziewać pojawienia na tej liście kolejnych miast z dużymi centrami usługowymi i mniejszej ich koncentracji w trzech najbardziej popularnych. Obecnie są one miejscami pracy dla ponad połowy z prawie 17 tys. zatrudnionych w badanych centrach.