Raport mniejszości

Tylko połowa czarnych, latynoskich i indiańskich uczniów amerykańskich szkół średnich ukończy terminowo naukę rozpoczętą w 2000 roku – wynika z raportu przedstawionego przez Urban Institute. Luka między kolorowymi i białymi abiturientami amerykańskich szkół średnich sięga 25 punktów proc.

W całej grupie młodzieży, która podjęła studia przed czterema laty, dyplom w terminie uzyska ok. 68%. Szkołę średnią terminowo kończy ¾ białych uczniów. Znacznie gorzej wypadają natomiast uczniowie pochodzenia murzyńskiego, latynoskiego i indiańskiego: odpowiednio tylko 50%, 51% i 53% z tych grup zakończy naukę terminowo.

Jeden z autorów raportu „Tracąc naszą przyszłość: jak młodzież mniejszości etnicznych i rasowych porzuca się w czasach kryzysu graduacyjnego” - Christopher Edley, dyrektor Civil Rioghts Project w Harvard University – stwierdził: „Nigdy nie uwolnimy się od dziedzictwa praw Jima Crow (XIX w. ustawodawstwo sankcjonujące segregację rasową – red.), jeśli na poważnie nie podejdziemy do problemu”.

Sposoby obliczania odsetka kończących studia są przedmiotem stałej dyskusji i wiele szkół posiada różne metody. Stąd niekiedy dramatyczną przepaść dzielącą obie grupy próbuje się ukryć (np. usuwając ze szkoły uczniów, którzy mogą mieć trudności w jej ukończeniu). Z reguły jednak wszystkie wykazują, że studenci – przedstawiciele tych mniejszości etnicznych i rasowych kończą studia znacznie rzadziej niż studenci biali. Omawiany raport wprowadza nową, uwspólnioną miarę, w której podawane są cytowane wyniki.

Największy rozziew odnotowano w Pensylwanii (podobne także w stanach Nowy Jork, Michigan, Wisconsin i Iowa), gdzie tylko 41% studentów latynoskich i 46% murzyńskich ukończyło terminowo szkoły średnie – podczas gdy w przypadku białych uczniów odsetek ten wynosił 81%. Najniższy odsetek graduacji uczniów kolorowych odnotowano w stanie Nowy Jork (35% czarnych uczniów i 32% uczniów pochodzenia latynoskiego ukończyło szkołę średnią w terminie).


Zobacz również