Raporty Jaspera

Ukazała się nowa wersja narzędzia do wizualnego projektowania raportów - JasperAssistant 1.4.4. W znakomity sposób ułatwia ono pracę przy tworzeniu zestawień wykorzystujących darmową bibliotekę JasperReports, przy użyciu środowiska Eclipse.

JasperReports jest doskonałym narzędziem służącym do raportowania. Umożliwia generowanie zestawień bezpośrednio na ekran, drukarkę lub do plików PDF, HTML, XLS, CSV oraz XML. JasperReports jest napisany w Javie i może być używany przez inne 'javowe' aplikacje, również webowe i J2EE. Źródłowe raporty są plikami XML i ich ręczna edycja może nastręczyć wiele problemów. I tu z pomocą przychodzi JasperAssistant.

JasperAssistant

JasperAssistant

Jest to plugin do zintegrowanego środowiska programistycznego Eclipse IDE, który umożliwia pełną wizualną edycję raportów. 'Asystent' w pełni integruje się z IDE, posiada szybki, zintegrowany kompilator raportów i pełne wsparcie dla JasperReports aż do najnowszej wersji 0.6.3. Wszystkich jego zalet nie sposób tutaj wymienić, ich listę można obejrzeć tutaj.

Nowa wersja została wzbogacona o następujące funkcje:

- ściślejsze powiązanie z konsolą Eclipse. Komunikaty generowane przez klasy pomocnicze raportów są teraz przekierowywane do konsoli i można ich używać do debugowania;

- wsparcie dla kodowania i azjatyckich czcionek w plikach PDF;

- oraz kilka pomniejszych udoskonaleń i poprawek. Pełna historia zmian dostępna jest tutaj.

JasperReports jest rozprowadzany jako open-source, natomiast za 'asystenta' musimy niestety zapłacić. Pojedyncza licencja kosztuje 90 USD, jednak ze strony producenta możemy pobrać w pełni funkcjonalną wersję testową.

Strona domowa JasperAssistant

Strona domowa JasperReports

Strona domowa Eclipse


Zobacz również