Raporty ad hoc - ReportWriter 1.0

ReportWriter 1.0 pozwala łatwo i szybko przygotować estetyczny raport, zestawienie, listę wysyłkową lub korespondencję seryjną na podstawie danych liczbowych (wyniki sprzedaży, produkcji, działań handlowców itp.) przechowywanych w arkuszach kalkulacyjnych, bazach danych lub w programie SPSS do analizy danych.

ReportWriter 1.0 pozwala łatwo i szybko przygotować estetyczny raport, zestawienie, listę wysyłkową lub korespondencję seryjną na podstawie danych liczbowych (wyniki sprzedaży, produkcji, działań handlowców itp.) przechowywanych w arkuszach kalkulacyjnych, bazach danych lub w programie SPSS do analizy danych.

To użyteczne (i niedrogie) narzędzie umożliwia efektywne sformatowanie posiadanych danych w ostateczną, stabilną i czytelną postać graficzną.

Podstawową zaletą programu jest szybkość, intuicyjność działania i łatwość przygotowania oraz obróbki danych i wymaganych zestawień. Zestawienia są nie tylko czytelne, przejrzyste i rzeczowe, ale także atrakcyjne wizualnie. ReportWriter ma także możliwość przygotowania i druku etykiet oraz adresowania listów na podstawie posiadanej bazy.