Ratingi w górę

Według analityków agencji Moody’s, integracja z Unią Europejską ma znaczący i pozytywny wpływ na ratingi krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Jak podała agencja Moody’s Investors Service, wprawdzie rozszerzenie Unii Europejskiej wiąże się z poważnymi wyzwaniami, zwłaszcza w polityce fiskalnej, ale kraje które niedawno zostały członkami UE i kraje kandydujące tym wyzwaniom sprostają. „Z punktu widzenia wiarygodności kredytowej szczególnie ważne jest, że ekonomiczne i społeczne struktury w tych krajach zostaną wzmocnione poprzez ich harmonizację ze strukturami unijnymi, co powinno wzmocnić ich zdolność do ograniczenia potencjalnie destabilizujących skutków przepływów kapitałowych” – czytamy w cytowanym przez agencję Reutera komunikacie Moody’s.

Moody’s będzie oceniać nowych członków UE o kilka stopni wyżej niż wynikało by to ich sytuacji gospodarczej. Jednak wysokie ratingi krajów akcesyjnych mogą iść w parze z zawirowaniami na rynkach finansowych.


Zobacz również