Rato dąży do równowagi

Ryzyko w światowej gospodarce jest dziś niższe niż pół roku temu, stwierdził Rodrigo Rato, dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Jego zdaniem, po ostatnich turbulencjach na światowych rynkach finansowych wzrosła świadomość niepewności i paradoksów stojących za obecną prosperity i jest to zjawisko korzystne.

Wezwał też przywódców politycznych do podjęcia kroków w kierunku zmniejszenia braku równowagi w światowej gospodarce i ustabilizowania rynku finansowego.