Reanimacja systemu


Automatyczne odzyskiwanie systemu

Reanimacja systemu

Informacja o konieczności zmiany trybu uruchomienia Windows Server 2003.

Użytkownicy Windows XP mogą być nieco rozczarowani uszczupleniem Windows Server 2003 o jedną z ważniejszych usług odzyskiwania systemu. Pracując z serwerem, nie można korzystać z Punktów odzyskiwania. Administratorowi pozostaje tylko użycie Automatycznego odzyskiwania systemu. ASR jest funkcją wspierającą przywracanie Windows Server 2003 po awarii. Jeśli system operacyjny będzie poważnie uszkodzony i próba odtworzenia Windows przez Ostatnią znaną dobrą konfigurację lub tryby awaryjne zakończy się niepowodzeniem, może być konieczna reinstalacja systemu. Operacja ta jest czasochłonna. Trzeba od nowa zainstalować Windows, potem urządzenia i dopiero wtedy odtworzyć dane z kopii zapasowej stanu systemu. Znacznym uproszczeniem przywracania jest skorzystanie z danych skopiowanych przez ASR. Do odtworzenia Windows będziemy potrzebowali jednej dyskietki, kopii danych sporządzonych przez kreatora Automatycznego odzyskiwania systemu oraz płyty instalacyjnej Windows Server 2003.

Reanimacja systemu

Przycisk kreatora ASR w narzędziu Kopia zapasowa.

Kopię danych niezbędnych do automatycznego odzyskiwania systemu wykonujemy narzędziem Kopia zapasowa. W celu sporządzenia archiwizacji klikamy Start | Wszystkie programy | Akcesoria | Narzędzia systemowe | Kopia zapasowa. Jeśli po włączeniu narzędzia zostanie uruchomiony Kreator kopii zapasowych, w poszczególnych oknach zaznaczamy: Wykonaj kopię zapasową plików i ustawień | Dalej | Wszystkie informacje na tym komputerze | Dalej. W oknie Typ kopii wskazujemy lokalizację i nazwę archiwum, a następnie klikamy Zakończ. Po wykonaniu kopii zapasowej system poprosi o umieszczenie w stacji czystej dyskietki, na której zostaną zapisane dane o odtwarzanym systemie. Jeśli do sporządzania archiwizacji nie wykorzystujemy trybu kreatora, na karcie Zapraszamy klikamy przycisk Kreator automatycznego odzyskiwania systemu lub to samo polecenie wybieramy z menu Narzędzia. Zapisane na dyskietce informacje są ściśle związane z wykonaną kopią zapasową. Do każdej archiwizacji ASR należy przygotować inną dyskietkę.

Reanimacja systemu

Komunikat wyświetlany w czasie ładowania systemu.

Odtworzenie Windows Server 2003 z wykorzystaniem Automatycznego odzyskiwania systemu rozpoczynamy od uruchomienia serwera z płyty instalacyjnej. Po wyświetleniu komunikatu dotyczącego dodatkowych sterowników na dolnym pasku ekranu możemy zaobserwować kolejny komunikat: "Naciśnij klawisz F2, aby uruchomić automatyczne odzyskiwanie systemu (ASR)". Po naciśnięciu przycisku należy umieścić dyskietkę w napędzie i system rozpocznie odtwarzanie. W pierwszej fazie zakładana jest od początku partycja systemowa. Dalsze operacje przywracania systemu przypominają proces instalacji. Sprawdzany jest dysk, instalator kopiuje pliki z płyty i wykonuje restart. Po ponownym uruchomieniu Windows, rozpoznaniu sprzętu i wskazaniu źródła archiwum ASR rozpoczyna się odtwarzanie systemu operacyjnego z kopii zapasowej. Dane źródłowe odzyskiwania zajmują ponad 1 GB. Najlepiej przechowywać je na zapasowym dysku podłączonym do serwera w czasie przywracania albo na płycie DVD. Kolejny restart kończy odzyskiwanie systemu Windows.

Naprawa instalacji systemu

Reanimacja systemu

Okno naprawy instalacji Windows.

Jeśli awaria Windows Server 2003 przydarzy się administratorowi, który zapomniał wykonać jakąkolwiek kopię zapasową, możemy spróbować przywrócić system, naprawiając instalację. Operacja ta jest bardzo prosta, ale może się nie powieść.

Rozpoczynamy od uruchomienia systemu z płyty instalacyjnej. Cierpliwie czekamy na pojawienie się ekranu z prośbą o wskazanie dalszego przebiegu instalacji. Następnie naciskamy klawisz [Enter] i akceptujemy warunki licencji. Nie należy wybierać klawisza [R], który umożliwia naprawę systemu za pomocą Konsoli odzyskiwania. Ta metoda zostanie opisana w dalszej części artykułu. Przed rozpoczęciem reinstalacji Windows instalator podejmuje próbę odszukania i naprawienia znajdujących się na dysku systemów. Jeśli chcemy naprawić uszkodzoną instalację, klawisz [R] naciskamy dopiero w kolejnym oknie, które zawiera listę zainstalowanych systemów operacyjnych. Gdy instalator nie wykryje systemu, naprawa instalacji jest niemożliwa.

Dalszy przebieg przywracania systemu przypomina instalację Windows. Kopiowane są pliki systemowe, a po restarcie gromadzone są informacje o konfiguracji. Musimy także ponownie wprowadzić numer klucza Windows. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, system jest naprawiony.

Programowy RAID

Reanimacja systemu

Okno tworzenia woluminu dublowanego.

Reanimacja systemu

Zaawansowane opcje uruchamiania Windows Server 2003

Regularne wykonywanie kopii zapasowych pozwala na skuteczną ochronę plików na wypadek awarii sprzętowej. Archiwizacja danych nie jest jedynym sposobem na unikanie poważnych problemów. Niewielkie firmy, instalujące Windows Server 2003 na niedrogich serwerach, mogą zastosować programowy RAID, oferowany przez system operacyjny. Stosując jeden z wariantów nadmiarowego zapisywania danych, możemy ochronić zasoby gromadzone na dysku serwera. Windows Server 2003 pozwala na skonfigurowanie dwóch rodzajów odporności na uszkodzenia: woluminy dublowane oraz woluminy RAID 5.

Woluminy dublowane to inne określenie znanego mirroringu dysków lub odbicia lustrzanego. Zabezpieczenie przed awarią wymaga wyposażenia systemu w dwa dyski. Po skonfigurowaniu dublowania dane przechowywane na woluminie są zapisywane równolegle na dwóch dyskach. Dzięki temu awaria jednego z urządzeń nie powoduje utraty informacji. Woluminy RAID 5 działają w odmienny sposób. Do zabezpieczenia plików potrzeba co najmniej trzech dysków. Każdy z nich przechowuje dane oraz tzw. parzystość, czyli wyliczaną wartość, stosowaną do rekonstrukcji danych na wypadek awarii dysku. Jeśli jedno z urządzeń ulegnie uszkodzeniu, Windows Server 2003 odtwarza potrzebne informacje, sięgając do pozostałych dysków. Każdy ze wskazanych sposobów ochrony zasobów ma wady i zalety. Za zastosowaniem dublowania przemawia możliwość zabezpieczenia partycji rozruchowych i systemowych. Warto pamiętać, że partycja rozruchowa to obszar dysku zawierający pliki systemu Windows, natomiast partycja systemowa to miejsce, w którym zapisane są pliki potrzebne do uruchomienia systemu, np. NtDetect.com, Boot.ini oraz Ntldr. W większości komputerów będzie to ta sama partycja, np. C:. Drugą zaletą dublowania woluminów jest niższy koszt początkowy. Aby zabezpieczyć dane, należy kupić jeden dodatkowy dysk. Zastosowanie woluminów RAID 5 wymaga większych wydatków, ale koszt ochrony jednego MB informacji jest niższy. Woluminy RAID 5 mają większą wydajność odczytu niż mirroring. Podczas zapisywania danych wydajność spada, ponieważ system musi obliczyć parzystość.

Reanimacja systemu

Konwersja dysku podstawowego do dysku dynamicznego.

Implementacja woluminów dublowanych oraz RAID 5 nie jest trudna. Najpierw należy skonwertować dyski serwera na dyski dynamiczne. Standardowe partycje podstawowe i rozszerzone nie pozwalają na ochronę danych przez RAID. W celu wykonania konwersji uruchamiamy moduł Zarządzanie komputerem (Narzędzia administracyjne). Następnie przechodzimy do folderu Zarządzanie dyskami i zaznaczamy dysk podstawowy. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy z menu podręcznego wybieramy Konwertuj na dysk dynamiczny. Jeśli konwertowana jest partycja rozruchowa lub systemowa, należy ponownie uruchomić komputer.

Uwaga! Konwersja dysku podstawowego na dynamiczny sporadycznie może się nie powieść. Przed operacją zmiany typu należy bezwzględnie wykonać kopię zapasową danych. Po skonwertowaniu na dysk dynamiczny system posługuje się woluminami, a nie partycjami. Jeśli chcemy powrócić do standardowych partycji podstawowych i rozszerzonych, należy wykonać pełną archiwizację danych, usunąć wszystkie woluminy, przekonwertować dysk na podstawowy, utworzyć partycje i odtworzyć pliki z kopii zapasowej.

Po konwersji w opisie dysku widoczny jest typ Dynamiczny, a partycja zmienia się w Wolumin prosty. Dalszy przykład zilustruje tworzenie woluminu dublowanego. Ponieważ dublowanie wymaga dwóch dysków dynamicznych, w opisany wcześniej sposób konwertujemy kolejny dysk. Następnie klikamy prawym przyciskiem ten wolumin, który będziemy dublować, i z menu podręcznego wybieramy polecenie Dodaj dublowanie. W nowym oknie wskazujemy lokalizację dublowania i klikamy Dodaj. Po odczekaniu kilku chwil na synchronizację danych woluminów mirror jest zestawiony. Z takim zabezpieczeniem systemu Windows Server 2003, jeśli jeden z dysków ulegnie awarii, można skorzystać z danych w drugim urządzeniu.