Reanimacja systemu


Zaawansowane opcje uruchamiania systemu

Reanimacja systemu

Zdublowane dyski Windows Server 2003.

Ochrona informacji przechowywanych na serwerze jest fundamentalnym zadaniem administratora. Mozolne archiwizowanie oraz nadmiarowe rozwiązania dyskowe mogą się okazać mało przydatne, jeśli Windows Server 2003 po prostu nie będzie chciał się uruchomić. Część administratorów stosuje wówczas przywracanie systemu przez ASR, a jeśli nie ma kopii odtwarzania, wybiera inny sprawdzony sposób - reinstalację. Warto pamiętać, że te rozwiązania należy traktować jako ostateczność. Windows Server 2003 pozwala na zastosowanie innych, mniej czasochłonnych i łatwiejszych sposobów reanimacji systemu. Najprościej skorzystać z serii przydatnych opcji zaawansowanego uruchamiania Windows. Jeśli w czasie początkowej fazy ładowania systemu naciśniemy przycisk [F8], zostanie wyświetlona lista trybów uruchamiania Windows Server 2003. Wybór jednej z opcji pozwala na ominięcie najczęstszych problemów startowych systemu operacyjnego. O tym, czy którykolwiek z trybów pomoże uniknąć kłopotów, decyduje rodzaj usterki Windows. Z "leczniczych" właściwości przycisku [F8] korzystamy wtedy, gdy zainstalowaliśmy niewłaściwy sterownik, skonfigurowaliśmy błędne parametry wyświetlania lub określiliśmy złe parametry startowe usług lub urządzeń.

Reanimacja systemu

Windows Server 2003 uruchomiony w trybie awaryjnym.

Jeśli w czasie startu systemu pojawią się problemy związane z urządzeniami albo usługami, należy zastosować jeden z trzech trybów awaryjnych. Windows Server 2003 jest uruchamiany zgodnie z parametrami określonymi w Rejestrze. Zawarte tam wpisy określają zestaw kontrolny wykorzystywany podczas startu systemu. Zestaw kontrolny obejmuje: kolejność, typ i moment ładowania plików, sterowników urządzeń oraz usług systemowych. Jeśli jeden z elementów zawiedzie, rozruch Windows może się nie powieść. Wybór trybu awaryjnego pozwala na włączenie ograniczonej liczby urządzeń i usług. Dzięki temu eliminowane są potencjalne źródła problemów. Można również łatwo ustalić, który z komponentów sprawia problemy. Najczęściej uruchamiamy standardowy Tryb awaryjny. Zestaw kontrolny tego trybu zawiera listę urządzeń i usług niezbędnych do wystartowania systemu. Jeśli po jego wybraniu Windows uruchomi się bez błędów, sytuacja jest opanowana. Dalsze działania polegają na stopniowym ustalaniu, który ze sterowników albo usług jest przyczyną problemów. W tym celu możemy posłużyć się modułem usługi, kartą Sprzęt, dostępną we właściwościach Systemu czy programem MSCONFIG.EXE. Pozostałe typy awaryjnego rozruchu zawierają dodatkowe opcje startowe. Po wskazaniu ładowania Trybu awaryjnego z obsługą sieci oprócz minimalnego zestawu kontrolnego uruchamiane są urządzenia związane z komunikacją sieciową. Wybranie Trybu awaryjnego z wierszem polecenia powoduje, że po zalogowaniu użytkownika ładowana jest powłoka tekstowa, a nie Eksplorator Windows.

Reanimacja systemu

Opcje startowe systemu.

Kolejne opcje menu startowego pozwalają na rozwiązywanie problemów dotyczących szczegółowych ustawień systemu. Rozruch Windows z parametrem Włącz tryb VGA ładowanie zainstalowanego przez użytkownika sterownika karty graficznej z najniższą obsługiwaną rozdzielczością. Zapobiega to problemom wynikającym z błędnych ustawień parametrów wyświetlania. Gdy uruchamiamy system za pomocą wymienionych wcześniej trybów awaryjnych, Windows startuje z podstawowym sterownikiem wideo. Opcja Włącz rejestrowanie rozruchu służy do śledzenia przebiegu procedury startowej Windows Server 2003. W czasie uruchamiania system zapisuje przebieg rozruchu w pliku dziennika. Jeśli podczas startu wystąpią kłopoty, możemy sięgnąć do pliku i zobaczyć, który z komponentów powoduje błędy. Domyślnie plik dziennika nosi nazwę ntbtlog.txt i jest zapisywany w folderze Windows. Jeśli serwer pełni funkcję kontrolera domeny, w przypadku problemów związanych z usługą Active Directory, niezbędny jest Tryb przywracania usług katalogowych. Po uruchomieniu systemu z użyciem tej opcji możemy odtwarzać Active Directory z kopii zapasowej oraz przeprowadzać zaawansowane operacje naprawcze przy użyciu narzędzia wiersza poleceń NTDSUTIL.EXE. W przypadku poważnej awarii serwera administrator może się posłużyć trybem debugowania. Jego zastosowanie pozwala na szczegółowe monitorowanie rozruchu systemu z jednoczesnym przesyłaniem zebranych informacji do innego komputera. Dzięki temu pracownicy obsługi technicznej będą mogli dokładnie zlokalizować problem. Informacje diagnostyczne są przesyłane kablem szeregowym podłączonym do portu COM1.

Reanimacja systemu

Menu startowe z zainstalowaną konsolą odzyskiwania.

Parametr Ostatnia znana dobra konfiguracja to szybki sposób na doraźne kłopoty. W czasie uruchamiania serwera system korzysta z zestawu kontrolnego przechowywanego w Rejestrze. W odpowiednich kluczach Rejestru przechowywany jest również zapasowy zestaw startowy, zapisywany w czasie ostatniego poprawnego logowania do konsoli Windows Server 2003. Skuteczne uwierzytelnienie jest dla systemu zwieńczeniem prawidłowego rozruchu. Jeśli po zalogowaniu administrator zmienia konfigurację systemu na taką, która powoduje kłopoty z uruchomieniem serwera, możemy skorzystać z alternatywnych ustawień rozruchowych. Wybieramy je, zaznaczając opcję Ostatnia znana dobra konfiguracja. Należy pamiętać, że wskazanie tego parametru nie uchroni nas przed kłopotami związanymi z usunięciem lub zamianą plików systemowych. Jeśli uruchomimy Windows Server 2003 w trybie znanej dobrej konfiguracji, wszystkie zmiany wprowadzone przed ostatnim zamknięciem systemu są zastępowane ustawieniami zapisanymi w zapasowym zestawie startowym.

Konsola odzyskiwania

Reanimacja systemu

Uruchomienie konsoli z płyty.

Zaawansowane parametry startowe pomagają rozwiązać wiele kłopotów z rozruchem Windows. Są jednak problemy, których nie rozwiąże zastosowanie trybu awaryjnego czy ostatniej znanej dobrej konfiguracji. Jeśli usuniemy ważny plik systemowy albo wirus uszkodzi sektor rozruchowy, niezbędne będzie zastosowanie Konsoli odzyskiwania Windows Server 2003.

Konsola odzyskiwania jest alternatywną metodą uruchamiania systemu. W przeciwieństwie do opisywanych wcześniej opcji, dostępnych po naciśnięciu przycisku [F8], po jej włączeniu nie jest uruchamiany system operacyjny, lecz tekstowe środowisko naprawcze. Środowisko to zawiera narzędzia do usuwania najpoważniejszych problemów rozruchowych. Za jego pomocą możemy przywrócić pliki systemowe, naprawić środowisko startowe, konfigurować parametry startowe usług, testować stan dysków komputera, zarządzać partycjami Windows Server 2003 itp.

Konsolę można uruchomić na dwa sposoby. Jeśli zależy nam na stałej możliwości korzystania ze środowiska odzyskiwania, należy zainstalować konsolę. Instalację rozpoczyna uruchomienie z katalogu I386 płyty instalacyjnej systemu polecenia WINNT32 z parametrem /CMDCONS. Rezultat można zaobserwować w czasie następnego uruchomienia Windows. System wyświetli menu pozwalające na start serwera przy użyciu konsoli odzyskiwania. Jeśli stały dostęp do konsoli nie jest wymagany, dostęp do środowiska naprawczego można uzyskać, uruchamiając Windows Server 2003 z płyty instalacyjnej.

Reanimacja systemu

Włączenie możliwości kopiowania danych w Konsoli odzyskiwania.

Niezależnie od sposobu uruchomienia konsoli obowiązuje logowanie do Windows. Po wyświetleniu listy systemów operacyjnych zainstalowanych na serwerze należy wskazać ten, do którego chcemy się zalogować, a następnie wprowadzić hasło administratora. Korzystając z konsoli odzyskiwania, nie możemy się zalogować na dowolne konto. Jeśli serwer ma zainstalowane usługi katalogowe, w celu dostępu do konsoli, należy podać hasło definiowane podczas instalacji Active Directory jako hasło administratora do trybu przywracania usług katalogowych. Po uwierzytelnieniu system wyświetla znak zgłoszenia i można wprowadzać dowolne polecenia konsoli odzyskiwania. Pełną listę poleceń uzyskujemy po wpisaniu HELP. Do najbardziej przydatnych poleceń zaliczamy: CHKDSK, BOOTCFG, FIXBOOT, FIXMBR, COPY i EXPAND. Pozwalają one na sprawdzenie partycji oraz podstawowych operacji naprawczych systemu operacyjnego. Na koniec warto zwrócić uwagę na ustawienia Zasad grupy, które zwiększają elastyczność posługiwania się konsolą odzyskiwania. Domyślnie system operacyjny nie pozwala na stosowanie symboli wieloznacznych typu *, ogranicza dostęp do katalogów na partycji z systemem operacyjnym oraz nie pozwala na kopiowanie danych na urządzenia przenośne. W celu wyłączenia tych ograniczeń dla kontrolerów domeny, należy przejść do Narzędzi administracyjnych i uruchomić moduł Zasady zabezpieczeń kontrolera domeny. Następnie trzeba wybrać kolejno Ustawienia systemu Windows | Ustawienia zabezpieczeń | Zasady lokalne | Opcje zabezpieczeń. W grupie Opcje zabezpieczeń odnajdziemy dwa parametry związane z Konsolą odzyskiwania: Konsola odzyskiwania: zezwalaj na kopiowanie na dyskietkę oraz dostęp do wszystkich dysków i folderów oraz Konsola odzyskiwania: zezwalaj na automatyczne logowanie administracyjne. Zezwolenie na kopiowanie wydajemy, zaznaczając opcję Definiuj następujące ustawienia zasad oraz Włącz. Drugiego ustawienia ze względów bezpieczeństwa nie należy stosować. W celu sprawdzenia i ewentualnej zmiany konfiguracji rozszerzeń konsoli należy po jej uruchomieniu posłużyć się poleceniem SET.