Recenzje

Fascynująco o finansach firm... Zraniona firma...


Fascynująco o finansach firm... Zraniona firma...

Fascynująco o finansach firm

Pełen entuzjazmu przyznaję, to wyjątkowa książka. Inne publikacje o finansach firm, dostępne na polskim rynku, męczą swą kompozycją akademickiego wykładu. Tę regułę można złamać, i to w świetnym stylu.

Recenzje

Autor składa obietnicę, którą spełnia: finanse przedsiębiorstw można dobrze opanować tylko w jeden sposób - analizując sytuację prawdziwych firm mających prawdziwe problemy. Na półtora tysiąca stron (!) wszystkie opisywane w tej książce zasady pokazano są na przykładach trzech firm: Boeinga i Home Depot (spółki publiczne) oraz InfoSoft. Niektóre problemy dodatkowo są wzbogacone o studia przypadków dotyczące innych korporacji. To jeden z powodów, który czyni tę książkę wyjątkową.

Cel budowania finansów korporacji jest jednoznacznie zdefiniowany, jest mu podporządkowana cała konstrukcja książki - to maksymalizowanie bogactwa akcjonariuszy, mimo że wynikają z tego pewne ograniczenia, choćby dla menedżerów czy pożyczkodawców, które też zostały opisane. Nawet jeśli rynek nie zawsze wycenia akcje w sposób efektywny, to maksymalizowanie ceny akcji jest najistotniejsze. Jeśli menedżerowie, podejmując decyzje, wybierają spośród innych celów, stwarzają kłopoty, tak jak to uczynili w American Airlines, koncentrując się na powiększaniu udziałów w rynku.

Jest tu rozdział o polityce dywidendy, o po-zornych i rzeczywistych jej korzyściach, o takich formach dywidendy, jak wykup akcji, spinoffy i dezinwestycje. Inny poświęcony jest strukturze finansowania, a zarazem nieistotności długu dla wartości firmy. Jest też część poświęcona fuzjom i przejęciom z magicznym efektem synergii. Autor proponuje, jego zdaniem, skuteczny sposób liczenia tego efektu, sprawdzony w firmach Compaq i Digital. Niektórzy twierdzą, że synergia jest nieuchwytna, aby pomierzyć jej efekty w przyszłości, ale A. Damodaran, według "BusinessWeek" jeden z 12 najlepszych profesorów szkół biznesu w USA, jest odmiennego zdania.

Aswath Damodaran, "Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka", Wydawnictwo HELION, s. 1520.

Zraniona firma

Niepowodzenie firmy jest własnoręcznie zadaną raną - twierdzi Michel Robert, zdecydowany zwolennik tworzenia strategii przez przedsiębiorstwa.

Recenzje

Ponad czterysta firm z trzydziestu krajów współpracowało z Michelem Robertem, prezesem amerykańskiej firmy konsultingowej DPI, który ocenia, że różnica pomiędzy firmami odnoszącymi długotrwałe sukcesy a tymi, które znikają na skutek niepowodzeń rynkowych, sprowadza się do procesu myślenia strategicznego.

Ciekawie pomyślana i dobrze napisana książka. Autor definiuje na przykład dziesięć grzechów śmiertelnych, prowadzących do problemów strategicznych. Jeden z nich wynika z "choroby liczb w planowaniu", a jest konsekwencją niesłusznego łączenia dwóch odrębnych funkcji: długoteminowego planowania operacyjnego oraz formułowania strategii. Inny kłopot wynika stąd, że wprawdzie coraz więcej firm podejmuje próbę sformułowania misji, ale poprzestaje na banalnych stwierdzeniach.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza to rozważania o nowoczesnym myśleniu strategicznym, druga zaś składa się z 15 rozdziałów, które są opowieściami top me-nedżerów korporacji o strategiach ich firm. A więc bogactwo studiów przypadków!

Michel Robert, "Nowe myślenie strategiczne", Wydawnictwo MT Biznes, s. 304.