Receptura Doliny Krzemowej

Próby odtworzenie ekonomicznego fenomenu Krzemowej Doliny, jakie czynią w różnych miejscach świata politycy, przypominają poszukiwania kamienia filozoficznego prowadzone przez zamierzchłe generacje innych polityków - twierdzą dwaj badacze z Uniwersytetu Cambridge i Szkoły Bankowości i Finansów Nowej Południowej Walii.

John Armour i Douglas J. Cumming analizowali (http://www.altassets.com/pdfs/replicating_silicon_valley.pdf ) próby replikacji sukcesu Doliny Krzemowej na trzech płaszczyznach: uwarunkowań prawnych i podatkowych, rządowych programów wsparcia i prawa o upadłości.

Twierdzą, że rządowe interwencje nie przybliżą polityków do celu. Publicznie wspierane fundusze mogą ich zdaniem wręcz obniżać poziom zaangażowania się prywatnych funduszy VC, często są naiwnie i nieudolnie kierowane. Jako przykład przytaczają rząd w Niemczech, który wspierał pierwszy fundusz venture capital. Jednak zarządzający funduszem nie byli wynagradzani w zależności od wyników funduszu. A wyniki były bardzo słabe: średnia roczna stopa zwrota była ujemna, -25%.

Zdaniem badaczy, rząd lepiej wspiera rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości poprzez ustawodawstwo a nie wsparcie finansowe. Przeprowadzili analizę sytuacji w 15 krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej na przestrzeni ostatnich 13 lat. Ich zdaniem najskuteczniejszym działaniem rzadów jest tworzenie prawa ustanawiającego i wspierającego głębokie i płynne rynki akcji. Sprzedaż na giełdzie stanowi atrakcyjny ( w perspektywie 3 - 7 lat) sposób wyjścia inwestora VC z przedsięwzięcia. Bez takiej obietnicy młode firmy nie są dla nich tak pociągające. Pomocna legislacja to według badaczy odpowiednie prawo patentowe, zachęty podatkowe dla indywidualnych inwestorów i ochrona mniejszościowych udziałowców.

Wyrozumiałe ustawodawstwo upadłościowe (generous bankruptcy legislation) to inny podnoszony przez badaczy ważny element, który obniża ryzyko kapitału venture. Ostre przepisy w zakresie bankructwa mogą tych ostatnich po prostu zniechęcić. Ryzyko związane z bankructwem jest różne zależnie od ustawodawsta w danym kraju. W USA nie trzeba czekać na uwolnienie od roszczeń, co wyraźnie odbiega od sytuacji w innych badanych krajach: w Irlandii jest to okres 12 lat, w Niemczech 6.


Zobacz również