Red Hat: nowa wersja narzędzi do zarządzania systemem

Firma udostępniła kolejną edycję swoich narzędzi zarządzania systemem, która jest pierwsza wersją opartą na projekcie open source SpaceWalk.

Technologia SpaceWalk obejmuje system inwentaryzacji oprogramowania i sprzętu, instalowanie uaktualnień oprogramowania, dystrybucję pakietów oprogramowania, zarządzanie plikami konfiguracyjnymi, monitorowanie i wyposażanie wirtualnych systemów goszczonych oraz możliwość dystrybucji treści do rozproszonych geograficznie ośrodków.

System Red Hat Network Satellite 5.3, wykorzystujący architekturę opartą na agentach, ma zapewniać użytkownikowi możliwość ładowania uaktualnień systemu, konfigurowanie, monitorowanie i wyposażanie zarówno fizycznych jak i wirtualnych serwerów Red Hat Enterprise Linux. System zbudowany jest z zestawu modułów.

Oprogramowanie - lokalne uzupełnienie hostowanego serwisu dystrybucji uaktualnień i łatek - obsługuje również najnowsze udoskonalenia serwera instalacyjnego Cobbler, automatyzującego wdrażanie serwerów Linux.

Red Hat oferuje trzydziestodniową wersję próbną oprogramowania.


Zobacz również