Region przyspiesza

Jak wynika z raportu ogłoszonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, tempo wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej i Wschodniej przyspieszy w tym roku, a wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 3%.

Zdaniem autorów raportu wzrost gospodarczy w naszym kraju wyniesie w tym roku 3%, wobec 1,2% w roku ubiegłym. Rząd polski prognozuje tegoroczny wzrost na poziomie 3,5%.

Dla całego regionu EBOR przewiduje wzrost 4-proc. (w porównaniu z 3,7% w 2002 r.). Dla ośmiu krajów, które w przyszłym roku wejdą do Unii Europejskiej przewidywany jest wzrost PKB na poziomie 3,4% (w ubiegłym roku było to 2,5%). Na Węgrzech wzrost gospodarczy ma wynieść w 2003 roku 3,7% (w ubiegłym roku było to 3,3%), w Czechach 3% (wobec 2% w 2002 r.).

EBOR przewiduje również, że wzrost gospodarczy w krajach byłego ZSRR nadal będzie szybszy niż w Europie Środkowej i Wschodniej, choć tempo rozwoju ma ulec wyhamowaniu. Wzrost rosyjskiego PKB ma wynieść w tym roku 4,3% (tak jak w roku ubiegłym).

Podstawowym zagrożeniem dla rozwoju państw Europy Środkowej i Wschodniej według EBOR jest wzrost poziomu deficytu budżetowego, który może spowodować opóźnienie w wejściu tych państw do strefy euro, a co za tym idzie zniechęcenie inwestorów.

Natomiast rozwój regionu napędzić mają właśnie inwestycje zagraniczne, lepsza alokacja środków i wzrost wydajności pracy.


Zobacz również