Regulamin konkursu FORTNITE

Regulamin konkursu FORTNITE.

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ IDG POLAND S.A.

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest IDG Poland S.A. ul. Grzybowska 2/ 44, 00-131 Warszawa

Konkurs będzie przeprowadzony w dniach 18.11.2021 do 2.12.2021.

Zgłoszenia konkursowe należy umieścić na własnych profilach w serwisie Instagram z odpowiednim oznaczeniem

Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

Zobacz również:

  • Wyjątkowy Xbox z motywem The Mandalorian do zgarnięcia za darmo! Jak to zrobić?
  • Jak odblokować Wiedźmina w Fortnite? Nowości 4 rozdziału

2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

A) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie organizatora

B) spełnienie warunków podanych w 3 p.1

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

Przedmiotem konkursu jest umieszczenie na własnym profilu w serwisie Instagram nagrania wideo, w którym uczestnik przedstawi w ciekawy i kreatywny sposób odpowiedzi na pytanie konkursowe umieszczone w ogłoszeniach konkursowych w terminie do 29.11.2021. Każde nagranie musi być opatrzone

hasztagiem PCWNITE oraz oznaczeniem profili PCWorld oraz Wydawnictwa Insignis.

Nagrodę otrzymają trzy osoby, które zdaniem Organizatora odpowiedziały w najciekawszy i najbardziej kreatywny sposób.

Nagrodami w konkursie są trzy zestawy książek. W skład jedengo zestawu wchodzi: “Oficjalny przewodnik Fortnite. Niezbędnik”, “Oficjalny przewodnik Fortnite. Gdzie jest Jonesy? Polowanie na łupy”, “Oficjalny przewodnik Fortnite. Nadzwyczajna księga zagadek” oraz kalendarz Fortnite na 2022 rok.

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

Zdobywca nagrody zostanie poinformowany o wygranej przez wiadomość prywatną w serwisie Instagram do 2.12.2021 roku.

Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

Nagrody będą wysyłane wyłącznie na terenie RP.

4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie

Konkurs


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: