Rejestracja kart pre-paid: dowód osobisty tylko do pokazania, nie do kserowania

Podczas rejestracji kart pre-paid przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie powinni pozyskiwać kopii dokumentów tożsamości.

Chcąc korzystać z telefonu na kartę po 1 lutego 2017 roku będziesz musiał podać operatorowi swoje dane, co wynika z zapisów ustawy antyterrorystycznej. Od kilku dni możesz tego dokonać również za pośrednictwem placówek Poczty Polskiej, która podpisała odpowiednie umowy z Orange, Play, Plus i T-mobile.

Jak dokonać rejestracji raty pre-paid?

Musisz udać się do salonu twojego operatora lub jednej z 4600 placówek Poczty Polskiej. Powinieneś mieć ze sobą dowód osobisty oraz kartę SIM.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Być może podczas rejestracji osoba jej dokonująca będzie chciała wykonać ksero twojego dowodu rejestracyjnego. Takie przypadki zdarzały się, czym w końcu zajął się Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Powinieneś mieć świadomość, że zdaniem GIODO takie praktyki nie powinny mieć miejsca. Wydał on właśnie oświadczenie w tej sprawie, w którym czytamy m.in.:

"Przekazanie przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kopii (ksero czy skanu) dowodu osobistego powodować może – sygnalizowane przez GIODO w procesie legislacyjnym – problemy z właściwym przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, w tym w zakresie ich gromadzenia, zabezpieczenia. Niemniej przepisy aktualnie obowiązujące przewidują wyraźnie, jaki zakres danych osobowych może być gromadzony dla rejestracji kart pre-paid, oraz że mają być one podane dostawcy usług przedpłaconych.

Proces pozyskiwania podczas rejestracji kart pre-paid kopii (ksero lub skanu) dokumentu tożsamości przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych może zatem prowadzić do pozyskiwania nadmiarowego, niewymaganego przepisami prawa zakresu danych osobowych i z tego powodu taki sposób pozyskiwania danych nie powinien być stosowany.

Biorąc pod uwagę funkcję dowodu osobistego określoną w art. 4 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, jaką jest stwierdzenie tożsamości i obywatelstwa polskiego, oraz zasady wynikające z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dąży do ograniczenia praktyki kopiowania dowodu osobistego na rzecz jego okazywania i ewentualnego spisywania danych widniejących w dowodzie w sytuacjach, gdy zezwala na to przepis prawa."

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie powinni więc na potrzeby rejestracji kart pre-paid pozyskiwać kopii dokumentów tożsamości. Jeżeli więc osoba rejestrująca twoją kartę uprze się w kwestii ksera dowodu masz dwa wyjścia: albo machniesz ręką i pozwolisz jej na to, albo odłóż rejestrację do czasu, aż wspomniane stanowisko GIODO będzie respektowane przez operatorów.