Rejestracja online

W ramach przygotowań do wyborów prezydenckich w USA wyborcy mogą rejestrować się poprzez Internet.

Coraz więcej mówi się o ewentualności przeprowadzenia kolejnych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych także za pośrednictwem Internetu. Na razie możliwa jest już rejestracja osób uprawnionych do głosowania przez sieć.

Organizacja kobieca skupiona wokół iVillage.com wraz z firmą Election.com zamierzają zachęcić ludzi do zarejestrowania się przez Internet. Amerykańscy wyborcy mogą już wypełnić gotowy formularz Election 2000 (Wybory 2000), udostępniony na stronie iVillage.com. Zamieszczono tam również przepisy wyborcze dla każdego stanu USA i wszystkie wymagania Państwowej Komisji Wyborczej (Federal Election Commission). Zainteresowane osoby poprzez Internet mogą również uaktualnić swoje dane personalne, np. informacje o stanie cywilnym albo adres zamieszkania. Dane elektroniczne są drukowane i w papierowej formie przesyłane do FEC. Tam będą porównane z listami wyborców i ich ręcznymi podpisami. W ciągu dwóch tygodni wyborca otrzyma pisemne potwierdzenie o dopuszczeniu do głosowania na prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Szef Election.com, Joe Mohen, powiedział: "Rejestracja online powinna unaocznić ludziom, że wybory online to nie jest już political-fiction. To jest możliwe do zrealizowania w naszym kraju już dzisiaj. Trzeba tylko przekonać ludzi i polityków".