Reklam w środkach komunikacji nie przybywa

Według danych Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, wartość sprzedaży reklamy na środkach komunikacji w Polsce wyniosła w drugim kwartale 2007 roku 12,7 mln zł i była niższa w porównaniu z II kwartałem roku poprzedniego o 0,33 mln zł.

Sprzedaż reklam na tego typu nośnikach w I połowie br. wyniosła ogółem 18,6 mln zł, wobec 20 mln w 2006 r. Przedstawiciele Izby przewidują, że pomimo to wyniki w br. będą podobne do uzyskanych rok wcześniej. Na rozwój tego rynku w br. w największym stopniu wpływa wprowadzenie nowych przepisów, ograniczających w niektórych miastach dostępność do środków komunikacji oraz wprowadzenie nowoczesnych i zarazem droższych pod względem ceny wynajęcia na reklamę pojazdów. Jednocześnie, dane przedstawione przez Izbę należy traktować szacunkowo, obejmują one bowiem nie cały rynek, a jedynie wyniki trzech dużych graczy.

Najwięcej, bo ponad jedną czwartą sprzedaży uzyskano z zamówień na reklamę rozrywki i wydarzeń kulturalnych. 16,6% sprzedaży pochodzi z reklam żywności, a 12% - usług i rządzeń telekomunikacyjnych.

Przedstawiciele Izby wskazują na zmienność sezonową tego typu reklamy, np. w I kwartale na czele listy największych reklamodawców plasowały się firmy handlowe, podczas gdy reklamy dotyczące rozrywki i wydarzeń kulturalnych zajmowały pod względem wielkości sprzedaży 4. miejsce.