Reklama w Sieci

Firma Jupiter Communications przewiduje, że światowe obroty na rynku sieciowej reklamy wzrosną z 4,3 mld USD w 1999 roku do 28 mld w roku 2005.

Zgodnie z raportem "eAdvertising", opublikowanym przez Jupiter Communications, globalne obroty sieciowych reklamodawców wzrosną z 4,3 mld USD w 1999 roku do 28 mld w roku 2005. Podstawowym czynnikiem takiego wzrostu będzie zwiększenie się liczby internautów z dzisiejszych 200 milionów do 600 milionów w 2005 roku.

Oprócz tych optymistycznych prognoz Jupiter przewiduje także liczne trudności, z jakimi spotkają się reklamodawcy sieciowi wykorzystujący Internet jako globalny środek przekazu reklamowego. Podstawowymi problemami będą: zależność od regionalnych tendencji medialnych, powolne wdrażanie innowacyjnych modeli reklamowych i integracyjne kłopoty sieciowych systemów.

Pozycja Stanów Zjednoczonych na globalnym rynku reklamowym nie zostanie w najbliższym czasie zagrożona, choć ich udział w reklamowych obrotach spadnie z obecnych 75% do 60% w roku 2005. Podobnie z wydatkami na reklamę sieciową - przy zachowaniu dominacji Stanów Zjednoczonych kolejną "gorącą strefą" okaże się Europa, gdzie w 2002 roku będą one stanowić 15% światowych wydatków na ten cel (udział Stanów Zjednoczonych spadnie z 83 do 71%).


Zobacz również