Reklamowa codzienność

Przy robieniu zakupów Polacy rzadko podejmują decyzje pod wpływem reklamy. Uważają jednak, że w dobrej reklamie najważniejsza jest prawdziwość przekazu, poza tym chcą, żeby była zrozumiała, zabawna i wiarygodna.

Taylor Nelson Sofres (w Polsce TNS OBOP) przeprowadził badanie "Reklama na co dzień" w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Zdaniem 47% Polaków reklama powinna być przede wszystkim prawdziwa, podobną opinię wyraziło 52% Czechów i 53% Słowaków, zaś dla Węgrów najważniejsze jest aby reklama rozbawiła - 41%.

Najmniej ważne dla Polaków cechy reklamy to przyciąganie uwagi i wzbudzanie zainteresowania produktem. Według 87% ankietowanych w telewizji reklam jest zbyt dużo, 56% przeszkadza ich nadmierna ilość w przysyłanych pocztą ulotkach, a 51% męczy nadmiar reklam w radiu. Dla 38% zbyt wiele reklam zawiera codzienna prasa, a 14-proc. przeszkadzają reklamy w Internecie.

Jednocześnie aż 81% Polaków uważa, że reklamy są zjawiskiem zupełnie normalnym, nierozerwalnie związanym z codziennym życiem (76%), że dzięki reklamie może istnieć wiele mediów, co pozwala na prezentowanie różnorodnych poglądów i opinii (73%). Jednak tylko 57% respondentów znajduje w reklamach użyteczne informacje i rady, a 39% ułatwiają one robienie zakupów. Jedynie 32% Polaków w ciągu ostatnich trzech miesięcy kupiło coś pod wpływem reklamy.