Rekordowe debiuty

W IV kw. ubiegłego roku europejskie giełdy odnotowały rekordową liczbę debiutów - wynika z raportu PricewaterhouseCoopers dotyczącego pierwotnych ofert akcji.

W całym 2005 roku najwięcej pierwotnych ofert (Initial Public Offering - IPO) pojawiło się na europejskich parkietach w IV kwartale. Od 1 października do 31 grudnia 2005 r. zadebiutowało na nich 208 spółek, dla porównania w III kw. liczba ta wyniosła 128, a w analogicznym okresie rok wcześniej - 155.

Rekordowo wysoka była łączna wartość IPO w IV kw. 2005 - wyniosła 25.269 mln euro, niemal trzykrotnie więcej niż w IV kw. 2004 r. (8.639 mln euro) i w III kw. 2005 (8.487 mln euro). Łączną wartość debiutów znacząco podniosła oferta prywatyzacyjna Electricité de France, która sięgnęła 7 mln euro na giełdzie Euronext i była największym na świecie IPO od trzech lat.

Średnia wartość debiutującej spółki wyniosła w ubiegłym kwartale 144 mln euro, czyli ponad dwa razy więcej niż w IV kw. 2004 r. (67 mln euro).

Pod względem wartości ofert pierwotnych w IV kw. 2005 r. liderem był Euronext (10.306 mln euro).

"Mocny koniec roku spowodował, że łączna liczba IPO w 2005 r. wyniosła ponad 600, a łączna wartość - 50 mld euro, w porównaniu z 420 debiutami w łącznej wartości 27 mld euro w 2004 r. Londyn i Euronext niezmiennie stanowią lwią część rynku IPO, jednakże pozostałe rynki także wykazywały dużą aktywność w 2005 r., w tym przede wszystkim Deutsche Borse oraz Luksemburg" - powiedział Tom Troubridge, szef grupy ds. rynków kapitałowych w PricewaterhouseCoopers w Londynie.

Pod względem liczby debiutów pierwsze miejsce ponownie zajął parkiet londyński, przyciągnął połowę wszystkich europejskich IPO. Największym debiutem na londyńskiej giełdzie była oferta konglomeratu miedziowego Kazakhmys z Kazachstanu, o wartości 971 mln euro. W Londynie zadebiutowały w IV kw. ub. r. 33 spółki spoza Europy.

Giełdy amerykańskie w ubiegłym kwartale odnotowały spadek liczby i wartości IPO w porównaniu z IV kw. 2004 roku. Był to już trzeci kwartał z rzędu, w którym łączna wartość ofert pierwotnych na amerykańskich parkietach była niższa niż w Europie. Średnia wartość ofert w USA wzrosła do 139 mln euro, ze 119 mln euro w III kw. 2005.

W Europie cały rok 2005 był najlepszy pod względem aktywności IPO od kilku lat. Zadebiutowały łącznie 602 spółki (w 2004 r. - 420, a w 2003 - 143). Łączna wartość ofert wyniosła 50.294 mln euro, niemal dwukrotnie więcej niż w 2004 roku.

"Nie ma powodów, aby sądzić, iż rynki IPO nie będą nadal przeżywać dynamicznego rozwoju w 2006 r., pod warunkiem, że nie zakłócą go żadne negatywne trendy ekonomiczne. Gospodarki takie jak Rosja, Chiny czy Indie potrzebują kapitału i dlatego też Europa powinna nadal cieszyć się dużą popularnością w zakresie międzynarodowych IPO" - skomentował Tom Troubridge.

Na warszawskiej giełdzie w IV kw. 2005 roku zadebiutowało 8 spółek, w porównaniu z 9 w III kw. i 16 w IV kw. 2004 roku. Wartość debiutów podniosła oferta prywatyzacyjna PGNiG, która osiągnęła 681 mln euro, czyli 83% łącznej wartości ofert w Warsawie. Wartość średniej oferty wzrosła do 102 mln euro z 20 mln euro w III kw. 2005 r.

Na ten rok na warszawskiej giełdzie przewidywanych jest ok. 50 IPO, w tym kilku spółek zagranicznych.

"Obrana przez poprzedni rząd droga prywatyzacji wydaje się słusznym i społecznie akceptowalnym rozwiązaniem. Mająca obecnie miejsce przerwa w ofertach prywatyzacyjnych ma raczej przejściowy charakter i można się spodziewać, iż popularność GPW jako drogi sprzedaży spółek będących własnością Skarbu Państwa nie spadnie. Zwłaszcza ze względu na znaczące poparcie opinii publicznej dla prywatyzacji przez giełdę" - stwierdził Jacek Socha, specjalista ds. rynków kapitałowych, wiceprezes i partner w PricewaterhouseCoopers w Polsce.